Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst

Het bijzonder comité voor de sociale dienst bestaat uit 3 raadsleden en de OCMW-voorzitter. Ook de OCMW-secretaris kan hieraan deelnemen of daartoe een personeelslid aanwijzen. Het bijzonder comité voor de sociale dienst behandelt alle vormen van individuele maatschappelijke dienstverlening die erop zijn gericht om mensen een menswaardig bestaan te laten leiden.

Vanaf 1 januari 2019 bedraagt het aantal leden 8 personen, exclusief de voorzitter.
Het decreet lokaal bestuur bepaalt hoe het aantal leden verdeeld worden over de verschillende lijsten die verkozenen hebben in de gemeenteraad.
De formule die hiervoor gebruikt wordt, is: het aantal zetels in het bijzonder comité (8) gedeeld door het aantal leden in de gemeenteraad (27) maal het aantal verkozenen per partij.

Het aantal leden waarover elke partij bezit:

Partij Verkozenen Formule Rechtstreeks verkozen Onrechtstreeks verkozen
CD&V 10 8/27*10 2 1
Iedereen Bornem
& N-VA*
14 8/27*14 4 0
Vlaams Belang 3 8/27*3 0 1
Totaal 27   6 2

*N-VA en Iedereen Bornem hebben een verklaring van lijstenverbinding ingediend.

Openingsuren & contact

Tel. tel.
03 890 60 70
e-mail
sociaalhuis@bornem.be

Openingsuren

Vandaag:9 tot 12 uur en 13 tot 16 uur

Enkel op afspraak van maandag t.e.m. vrijdag van 9 - 12 uur en van 13 - 16 uur.