Milieuraad

De milieuraad moet het maatschappelijk draagvlak verbreden voor het lokale milieubeleid vergroten. De raad brengt advies uit over het jaarlijks gemeentelijk milieujaarprogramma, over het ontwerp van gemeentelijk milieubeleidsplan en over alle uitvoeringsplannen van acties uit het GNOP. Zij moet tevens om advies gevraagd worden voor alle gemeentelijke beslissingen en plannen die een invloed hebben op het behoud of de ontwikkeling van de natuurlijke structuur of de algemene milieukwaliteit. In eerste instantie heeft de milieuraad dus een adviserende taak. Daarnaast is het ook een forum waarbij informatie wordt doorgegeven en waar wordt gediscussieerd over het milieu- en natuurbeleid in de gemeente.

Voorzitter Pol Segers: segerspol@hotmail.com
Betrokken ambtenaar Hans Vermijlen: hans.vermijlen@bornem.be