Milieuraad

De milieuraad moet het maatschappelijk draagvlak verbreden voor het lokale milieubeleid vergroten. De raad brengt advies uit over het jaarlijks gemeentelijk milieujaarprogramma, over het ontwerp van gemeentelijk milieubeleidsplan en over alle uitvoeringsplannen van acties uit het GNOP. Zij moet tevens om advies gevraagd worden voor alle gemeentelijke beslissingen en plannen die een invloed hebben op het behoud of de ontwikkeling van de natuurlijke structuur of de algemene milieukwaliteit. In eerste instantie heeft de milieuraad dus een adviserende taak. Daarnaast is het ook een forum waarbij informatie wordt doorgegeven en waar wordt gediscussieerd over het milieu- en natuurbeleid in de gemeente.

Meer info: http://www.milieuraad.be/bornem/

Openingsuren & contact

Tel. tel.
03 890 69 22
Fax fax
03 890 69 29
e-mail
milieu@bornem.be

Openingsuren

Vandaag:9 tot 12 uur en 13.30 tot 19 uur