Cultuurraad

De Bornemse cultuurraad werd opgericht in 1971.

Voorzitter Marleen Borms: borms.marleen@telenet.be
Betrokken ambtenaar Els Snackaert: els.snackaert@bornem.be 

Doel

De raad geeft adviezen aan het gemeentebestuur over culturele aangelegenheden in het belang van alle inwoners. Zo geeft hij advies bij de voorbereiding en uitvoering van de meerjarenplanning, bij de aanvragen voor projectsubsidies of de subsidie- en andere reglementen. Andere adviezen gaan bijvoorbeeld over lokale kunstenaars, behoud van cultureel erfgoed, kunst in de publieke ruimte, de ondersteuning van de verenigingen, infrastructuur, toerisme…

De raad wil culturele initiatieven stimuleren via overleg en samenwerking met de sociaal-culturele verenigingen en organisaties en alle persoonlijk aan cultuur geïnteresseerde Bornemnaars. De cultuurraad organiseert ook zelf activiteiten als daar behoefte aan is, zoals de kunstmarkt, de open atelierdagen, de kermistentoonstelling, de fortwandelingen,… Maar ook lezingen en vormingen. Verder verzamelt hij documentatie, verricht onderzoek en neemt deel aan overleg met andere adviesraden.

Samenstelling

De leden van de cultuurraad zijn vertegenwoordigers van verenigingen, aangevuld met mensen die professioneel in het culturele veld werken. Ook geïnteresseerde inwoners kunnen lid worden.
Leden onderhouden contacten met het brede sociaal-culturele veld, overstijgen het belang van de eigen vereniging en sluiten aan bij de kernwaarden van Bornem: open minded, positief, mensgericht en duurzaam.

Vergadermomenten

De raad bestaat uit:

  • een kerngroep (het bestuur),
  • werkgroepen (voor een advies of voor de organisatie van een activiteit),
  • minstens 1 keer per jaar een open vergadering waar iedereen welkom is.

De kerngroep is het hart van de cultuurraad en bestaat uit 6 - 15 mensen, zowel uit de verenigingen/organisaties als individuele deskundigen/geïnteresseerden. Hij komt 6 tot 8 keer per jaar samen en dat volgens noodzaak.

Elke zes jaar wordt de samenstelling van de kerngroep herbekeken en kunnen nieuwe leden aansluiten.

Cultuurprijs

De cultuurraad reikt ook een cultuurprijs uit aan individuen of verenigingen voor:

  • de uitstraling naar buiten (Vlaanderen, België, Europa)
  • een uitzonderlijke prestatie
  • de bekroning van een loopbaan.

Tot nu toe ging de prijs naar: Marcel Peeters, Walter Boeykens, François Van Eetvelt, Het Passiespel, Julien Maerevoet, Marcel De Boeck, het project "Gevlochten Verleden", 30 jaar cultuurcentrum Ter Dilft, Liebrecht Vanbeckevoort, Eric Tourné, Eugeen Van lent, Guido Van Doorslaer en Jos de Reu.

Openingsuren & contact

Tel. tel.
03 890 69 49
e-mail
cultuur@bornem.be