College van burgemeester en schepenen

Het college is het uitvoerend orgaan van het gemeentebestuur. Het voert de beslissingen uit van de gemeenteraad en is verantwoordelijk voor het dagelijks bestuur van de gemeente.
Het college vergadert elke donderdagnamiddag om 14 uur. De vergaderingen zijn niet openbaar.

De leden van het college worden gekozen door de bestuursmeerderheid in de gemeenteraad. Zij zetelen eveneens voor een periode van 6 jaar.

Openingsuren & contact

Tel. tel.
03 890 69 00
e-mail
secretariaat@bornem.be

Openingsuren

Vandaag gesloten