Commissie Verkeer en Mobiliteit (COVEMO)

De Commissie Verkeersveiligheid en Mobiliteit (COVEMO) vervult een adviserende rol op gebied van het gemeentelijk verkeers- en mobiliteitsbeleid.

De COVEMO verstrekt advies over het gemeentelijk mobiliteitsplan. Daarnaast kan ze ook advies geven, opmerkingen maken of voorstellen doen over alle aangelegenheden met betrekking tot de verkeersveiligheid en verkeersleefbaarheid binnen de gemeentegrenzen, op eigen initiatief of op verzoek van het College van Burgemeester en Schepenen of de gemeenteraad.

De voorzitter, leden en de plaatsvervangende leden van de COVEMO worden benoemd door de gemeenteraad op voordracht van het College van Burgemeester en Schepenen.

Binnen COVEMO zijn diverse belangengroepen vertegenwoordigd die elk hun mening kwijt kunnen in functie van hun belang. Ze bestaan uit afgevaardigden van alle politieke partijen, de adviescommissie voor ruimtelijke ordening, de adviesraden, de scholen, de politie.

Openingsuren & contact

Tel. tel.
03 890 69 20
e-mail
patrimonium@bornem.be

Openingsuren

Vandaag:9 tot 12 uur

Enkel op afspraak tussen 9 en 12 uur van maandag t.e.m. vrijdag. Op woensdag ook tussen 13.30 en 19 uur. 

Opgelet: op woensdag is de dienst telefonisch bereikbaar tot 17 uur.