Drugpreventieplatform

In samenwerking met de politiezone en het gemeentebestuur denken we na over drugpreventie. Welke acties kunnen we ondernemen om jongeren en volwassenen weerbaar te maken tegen verslavingen? Waar worden er problemen gesignaleerd? Hoe kunnen we deze onder controle houden?

Het drugpreventieplatform komt twee maal per jaar samen en is een overlegorgaan met als andere partners een afvaardiging uit Bornemse middelbare scholen, het jeugdwerk en inwoners die een bijzondere interesse met dit onderwerp vertonen. Het drugpreventieplatform wordt inhoudelijk ondersteund door Peter Aertsen, psycholoog en preventiewerker bij CGG De Pont in Mechelen.

voorzitter
Saadet Gulhan: Saadet.gulhan@bornem.be

secretaris
Anne Dhaens : anne.dhaens@bornem.be

Tel 03 890 60 88

Openingsuren & contact

Tel. tel.
03 890 60 70
e-mail
sociaalhuis@bornem.be

Enkel op afspraak van maandag t.e.m. vrijdag van 9 - 12 uur en van 13 - 16 uur.