Corona

 1. Begrafenissen: Gaan begrafenissen door?

  Begrafenissen kunnen zeker doorgaan. Doe dat zo veel mogelijk in beperkte kring en pas voorzorgsmaatregelen toe. 

  top
 2. Bibliotheek: blijft deze open?

  Van maandag tot donderdag zal de bib terug beperkt open zijn tussen 14 en 19 uur, maar enkel in functie van het uitlenen van materialen.

  top
 3. Communiefeesten: kunnen deze doorgaan?

  Alle Belgische bisschoppen kondigden eind maart aan dat er geen eerste communies en geen vormselvieringen zullen plaatsvinden de komende weken.

  top
 4. Containerpark: Kan ik nog naar het containerpark?

  Ja. Er gelden echter strenge maatregelen en enkele beperkingen zijn ingevoerd.
  Enkel op die manier kan de afvoer van afvalstoffen naar het recyclagepark op een gecontroleerde manier gebeuren en kunnen we de gezondheid van iedereen beschermen. Wij roepen iedereen op om niet dringende bezoeken uit te stellen. Komen mensen toch dan moeten ze rekening houden met onderstaande:
  • Ieder gezin mag maximaal 1 keer per week naar het recyclagepark komen. Zo kunnen we iedereen de kans geven om afval weg te brengen.

  • Het aantal bezoekers dat tegelijkertijd op het recyclagepark mag zijn, wordt drastisch beperkt. Zo kunnen we voldoende afstand houden van mekaar. Hou rekening met lange wachttijden.

  • Blijf tijdens het aanschuiven in je wagen.

  • Sorteer je afval thuis goed uit en beperk het aantal afvalstromen bij voorkeur tot 3 (vb. grofvuil, hout en gras). Zo verloopt je bezoek sneller en vlotter. Breng liever geen afval wat ook huis-aan-huis wordt opgehaald (vb. papier& karton, PMD en roze zakken).

  • Asbestcement wordt niet aanvaard. IVAREM schonk alle beschermingsmiddelen (mondmaskers en beschermingspakken) aan het AZ Sint-Maarten.

  • Fietsers en voetgangers schuiven mee aan tussen de wagens. Zij krijgen geen voorrang.
  • Kom alleen naar het recyclagepark. Breng enkel iemand mee als het noodzakelijk is (vb. wegbrengen zetel of matras). Houd er rekening mee dat de parkwachter je niet kan helpen met uitladen/dragen.

  • Behoud steeds de nodige afstand (min. 1,5 m) tot andere bezoekers of parkwachters. Respecteer alle basis hygiënemaatregelen.

  • Wacht tot de container van jouw keuze vrij is. Sta niet met andere bezoekers rond dezelfde container.

  • Het dragen van een mondmasker is verplicht.

   Meer info: www.ivarem.be/corona.
  top
 5. Gemeentehuis: Blijft het gemeentehuis open?

  Onze administratieve diensten blijven bereikbaar, maar we raden de inwoners aan om ons zoveel mogelijk via e-loket (www.bornem.be/eloket), mail en telefoon te contacteren. Voor dringende zaken die niet digitaal of online kunnen, vragen we om een afspraak te maken via 03 890 69 00 (gemeentehuis) of 03 890 60 70 (sociaal huis).

  top
 6. Gezinshulp: Komt gezinshulp nog aan huis?

  Ja, de gezinshulp komt nog aan huis.

  top
 7. Huwelijksfeesten: Gaan huwelijken nog door?

  Erediensten in de kerk worden geannuleerd, dus er kunnen ook geen kerkelijke huwelijken meer plaatsvinden. Huwelijksfeesten op grote schaal zijn niet toegestaan (op basis van gezond verstand).

  Huwelijksplechtigdheden in het Landhuis kunnen doorgaan in intieme kring. De recepties bij de huwelijken in het Landhuis worden geannuleerd, en de festiviteiten rondom deze gelegenheid zijn verboden.

  top
 8. Jagen en vissen: Mag ik nog jagen en vissen?

  • Vissen en andere water- en brandingsporten zijn toegelaten, voor zover ze zonder fysiek contact gebeuren en alleen of in het gezelschap van personen die onder hetzelfde dak worden en/of in het gezelschap van maximum 2 dezelfde andere personen.
  • Wat betreft de jacht, de regionale regelgevingdient hiergevolgd te worden. Vlaanderen: https://www.natuurenbos.be/wildbeheer
  top
 9. Jeugdbewegingen: Gaan de activiteiten van de jeugdbeweging door?

  Groepsactiviteiten van jeugdverenigingen gaan niet door.

  top
 10. Kinderopvang: blijven de buitenschoolse opvang, crèches en onthaalouders open?

  De buitenschoolse opvang, crèches en onthaalouders blijven open.

  Als opvang volgen wij de richtlijnen van de regering en vangen wij onderstaande groepen van kinderen op:

  1) Er is voorrang voor ouders die werken in de essentiële sectoren: https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/coronavirus-criteria-nieuwe-richtlijnen

  2) kinderen uit kwetsbare gezinnen: maatschappelijk kwetsbaar gezin, gezin met spanningen of waar sprake is van onveiligheid of geweld.

  3) Voor zover er nog plaats beschikbaar is: kinderen van ouders die onmogelijk kunnen thuiswerken en geen andere passende opvangmogelijkheid hebben.

  Van zodra wij een zicht hebben op het aantal kinderen en of zij gedurende de schoolweken al dan niet met elkaar in contact komen, maken wij een planning op en kan de opvanglocatie wijzigen indien nodig om geen kinderen bij elkaar te brengen die anders geen contact hebben met elkaar.

  Vergeet zeker bij de inschrijving niet te vermelden in welke prioritaire sector je werkt. Dat kan in het vakje 'opmerkingen' bij de inschrijving. Heeft je voor meerdere dagen opvang nodig, dan volstaat het om dit enkel bij de eerste dag te vermelden.

  top
 11. Markt: Gaat de markt op maandagochtend door?

  Ja, de markt is er weer op maandagvoormiddag! Al zijn er wel een aantal zaken aangepast. Zo is er een wandelrichting en zijn er drie ingangen. De veiligheidsmaatregelen moeten ook nageleefd worden en we raden aan om een mondmasker te dragen.

  top
 12. Opvang: Gaan de sportkampen en de speelpleinwerking door tijdens de Paasvakantie?

  Neen; sportkampen en de speelpleinwerking gaan echter niet door tijdens de paasvakantie, om te vermijden dat er nieuwe contactbubbels tussen kinderen worden gevormd.

  top
 13. Parkeren: Wordt er momenteel nog gecontroleerd door de parkeerwachter in Bornem?

  Ja, er wordt terug gecontroleerd op betalend parkeren en parkeren in de blauwe zone. Neem dus zeker een parkeerticket of vergeet je parkeerschijf niet te leggen.

  top
 14. Privé-feesten: kunnen deze doorgaan?

  Heb je een zaal van de gemeente gehuurd voor een privéfeest? Dan moet dat helaas geannuleerd worden, deze infrastructuur wordt gesloten. Ook feesten in familiekring raden we af.

  top
 15. Sociaal Huis: Blijft het Sociaal Huis open?

  Onze administratieve diensten blijven bereikbaar, maar we raden de inwoners aan om ons zoveel mogelijk via e-loket (www.bornem.be/eloket), mail en telefoon te contacteren. Voor dringende zaken die niet digitaal of online kunnen, vragen we om een afspraak te maken via 03 890 69 00 (gemeentehuis) of 03 890 60 70 (sociaal huis). De afspraken voor het Sociaal Huis gaan ook tijdelijk in het gemeentehuis door.

  top
 16. Uitgaan: Kan ik nog uit eten of iets gaan drinken?

  Naast discotheken, restaurants en cafés worden ook kantines en cafetaria’s van (sport)verenigingen gesloten. Broodjeszaken, frituren, pizzeria’s: afhalen en leveren mag, ter plaatse eten niet.

  top