Fietszone

 1. Hoe is de fietszone aangegeven? 

  De fietszone wordt aangeduid bij elke in- en uitgang tot die zone. De fietszone wordt aangeduid met een zone bord - Fietsstraat. 

  top
 2. Mag ik met mijn Speed pedelec in de fietszone?

  Een speed pedelec wordt voor de fietsstraten (niet voor alle andere verkeersregels) gelijkgesteld met andere fietsers.

  Je geniet dus dezelfde rechten en plichten als de andere fietsers. Uiteraard is ook voor jou de snelheid beperkt tot 30km/u.

  top
 3. Inhalen en ingehaald worden. 

  In de fietszone mogen fietsers niet ingehaald worden door gemotoriseerde voertuigen. Dit inhaalverbod geldt voor alle gemotoriseerd verkeer, dus ook voor motorfietsen en bromfietsers klasse A en B. De Speed pedelec wordt wel als fietser gezien en mag andere fietsers inhalen.

  Omgekeerd mogen fietsers elkaar en andere weggebruikers wel inhalen. Inhalen gebeurt altijd links. Een fietser mag stilstaande voertuigen ook langs rechts voorbijrijden.

  Prioritaire voertuigen (politie, brandweerwagen, ambulance met sirene en zwaailicht) mogen de fietsers nog wel inhalen. Is er een prioritair voertuig in aantocht? Maak dan de rijbaan vrij.

  top
 4. Mag ik als fietser een auto teken geven dat hij mij mag inhalen in een fietsstraat/fietszone?

  Alle gemotoriseerd verkeer moet verplicht achter de fietser blijven. 

  Pas als je als fietser stilstaat mag een auto je voorbij rijden. Om verwarring te vermijden geef je dus best niet aan dat bestuurders je mogen inhalen. 

  top
 5. Mag ik nog met de auto in de gemeente?

  In een fietszone is de auto te gast. In tegenstelling tot een autoluwe zone legt de fietszone geen toegangsbeperkingen op. Je kan dus nog steeds in en uit het centrum van onze gemeente met de wagen.

  top
 6. Mogen fietsers in beide richtingen fietsen in alle straten van de fietszone?

  Nee, bepaalde straten binnen ons centrum (denk hierbij bv aan Stationsstraat) zijn te smal om fietsverkeer in beide richtingen toe te laten. Deze regeling blijft ongewijzigd. 

  top
 7. Politie, brandweer en ambulance in de fietszone.

  Prioritaire voertuigen (met sirene en zwaailicht) hebben voorrang. Is er een prioritair voertuig in aantocht? Maak dan de rijbaan vrij.

  top
 8. Waar vind ik meer informatie over de fietszone? 

  Op https://www.bornem.be/product/1762/ vindt u meer informatie over de fietszone. Zit u nog met vragen, dan kunt u hiervoor steeds terecht bij onze dienst mobiliteit via e-mail op mobiliteit@bornem.be of telefonisch op het nummer 03 890 69 00.

  top
 9. Waarom wordt een fietszone ingericht?

  Met het inrichten van een fietszone willen we duidelijk maken dat het centrum van onze gemeente een aangenaam verblijfsgebied is. Fietsers bepalen er het tempo van het verkeer. Auto's blijven toegelaten, maar volgen het tempo van de fietser. 

  top
 10. Wat als een fietser gebaart dat het gemotoriseerd verkeer mag inhalen? 

  Ook dan blijft het zo dat het gemotoriseerd voertuig niet mag inhalen. Als een fietser gestopt is en dus stilstaat, mag het gemotoriseerd voertuig wel voorbijrijden.

  top
 11. Wat zijn de voorrangsregels in een fietszone? 

  De voorrangsregels blijven ongewijzigd binnen de fietszone.

  De fietser mag niet ingehaald worden, maar de voorrangsregels (zoals voorrang aan rechts, stoppen voor een zebrapad) blijven gelden voor alle weggebruikers.

  top
 12. Welke regels gelden er in de fietszone? 

  • In een fietsstraat is de snelheid tot 30 km per uur beperkt.
  • Gemotoriseerde voertuigen (auto’s, vrachtwagens, bromfietsers A en B) mogen de fietsers niet voorbijsteken.
  • Elektrische fietsen en speedpedelecs worden binnen de fietszone als ‘fietsers’ beschouwd en mogen wel voorbijsteken maar mogen niet sneller dan 30 km per uur rijden.
  • Fietsers mogen de volledige breedte van de rijbaan gebruiken bij eenrichtingsstraten of de helft van de rijbaan langs de rechterzijde in straten met tweerichtingsverkeer.
  • Fietsers mogen andere fietsers maar ook gemotoriseerde voertuigen links inhalen (maar moeten zich wel houden aan de maximaal toegelaten snelheid van 30 km per uur). Zij mogen stilstaande voertuigen ook langs rechts voorbijrijden.

  Alle overige verkeersregels blijven gelden binnen de fietszone. Voorrangsregels moeten gerespecteerd worden. Er mag niet op het voetpad of zebrapad worden gefietst

  top
 13. Welke straten liggen er in de fietszone? 

  Albertstraat
  Allemanshofstraat
  Barelstraat vanaf Absveldstraat richting centrum
  Boomstraat
  Broekstraat volledig vanaf de fietstunnel
  Clementstraat
  Dageraadplaats
  De Kroonstraat
  Driesstraat
  Elisabethstraat
  Gasthuisstraat
  Hingenesteenweg vanaf fietsweg naast het gemeentehuis richting centrum
  Kapelstraat
  Kardinaal Cardijnplein
  Kasteelstraat
  Kloosterstraat tot Achterweidestraat
  Kouterplaats
  Kruisberg
  Kruisstraat
  Lindestraat
  Mouterijstraat
  Nieuwe Kouterstraat
  Nieuwstraat
  Puursesteenweg tot kruispunt met Breevenstraat
  Rijkenhoek
  Roddam vanaf N16
  Ruiterstraat
  Sint Amandsesteenweg vanaf verkeerslichten aan CC Ter Dilft
  Stationsplein
  Stationsstraat
  Temsesteenweg vanaf huisnummer 25
  top