Administratie

Kies een vraag uit de lijst

 1. Hoe kan ik een afspraak met een burgemeester of schepen maken?

 2. Hoe laat ik vastleggen dat een arts voor mij euthanasie kan plegen, als ikzelf wilsonbekwaam ben?

 3. Ik ben op zoek naar informatie over iemand die in Bornem woont of gewoond heeft. Kan ik zijn of haar adres laten opzoeken bij de gemeente?

 4. Ik heb een afschrift nodig van mijn geboorteakte/ huwelijksakte/ overlijdensakte. Waar kan ik terecht?

 5. Ik heb een attest van gezinssamenstelling/bewijs van woonst/bewijs van leven/bewijs van nationaliteit nodig. Waar kan ik terecht?

 6. Ik heb een bewijs uit het strafregister (het vroegere "bewijs van goed zedelijk gedrag") nodig. Waar kan ik terecht?

 7. Ik heb geen B-info of B-Magazine toegestuurd gekregen. Waar kan ik er nog eentje vinden?

 8. Ik kan niet gaan stemmen. Hoe geef ik een volmacht?

 9. Ik reis naar het buitenland. Heb ik een reispas nodig?

 10. Ik verhuis binnen België. Hoe geef ik mijn adreswijziging door?

 11. Ik verhuis. Hoe laat ik het adres van mijn motorvoertuig aanpassen?

   
 12. Ik wil deelnemen aan de rituele slachting. Waar kan ik terecht?

 13. Kunnen wij als niet-inwoner ook in Bornem trouwen?

 14. Mijn identiteitskaart is gestolen, verloren of beschadigd: wat nu?

 15. Mijn minderjarig kind reist binnenkort alleen naar het buitenland. Hoe geef ik toestemming?

 16. Mijn partner en ik verwachten een kindje. We zijn niet gehuwd. Hoe en wanneer laten we ons kindje erkennen of het vaderschap vaststellen?

 17. Mijn partner en ik willen burgerlijk huwen. Hoe en wanneer moeten we dit aangeven?

 18. Mijn partner en ik willen wettelijk samenwonen. Hoe wordt dit geregistreerd?

 19. Moet ik mijn peuter tegen polio laten inenten? Welke administratie moet ik in orde te brengen?

 20. Ons kindje is geboren. Hoe verloopt de aangifte hiervan?

 21. Waar vind ik openingsuren en sluitingsdagen van het containerpark?

 22. Welke instanties moeten we verwittigen als we gaan verhuizen?

 1. Hoe kan ik een afspraak met een burgemeester of schepen maken?

  Een afspraak met de burgemeester maak je best via zijn secretariaat. De schepenen kan je persoonlijk contacteren om een geschikt moment af te spreken.

  Burgemeester en schepenen hebben ook een vrije zitdag. Je kan dan gewoon langsgaan bij hen voor een gesprek. Voor een uitgebreid dossier maak je best eerst wel een afspraak. Zo moeten andere mensen niet te lang aanschuiven.

  Meer informatie over de zitdagen vind je hier.

  top
 2. Hoe laat ik vastleggen dat een arts voor mij euthanasie kan plegen, als ikzelf wilsonbekwaam ben?

  top
 3. Ik ben op zoek naar informatie over iemand die in Bornem woont of gewoond heeft. Kan ik zijn of haar adres laten opzoeken bij de gemeente?

  Adresopzoekingen worden door de wet op de privacy en de bevolkingswetgeving niet toegestaan, tenzij je een wet kunt voorleggen die wel adresopzoekingen toelaat in jouw geval.

  Mededeling van informatie uit het bevolkingsregister wordt enkel toegestaan onder bepaalde voorwaarden, dit in het kader van de wet op de privacy van 1992.

  top
 4. Ik heb een afschrift nodig van mijn geboorteakte/ huwelijksakte/ overlijdensakte. Waar kan ik terecht?

  top
 5. Ik heb een attest van gezinssamenstelling/bewijs van woonst/bewijs van leven/bewijs van nationaliteit nodig. Waar kan ik terecht?

  Er bestaan verschillende types van uittreksels uit het bevolkingsregister. Je kan ze nodig hebben voor sociale of gerechtelijke doelen en ze gelden zowel in binnen- als in buitenland.

  top
 6. Ik heb een bewijs uit het strafregister (het vroegere "bewijs van goed zedelijk gedrag") nodig. Waar kan ik terecht?

  top
 7. Ik heb geen B-info of B-Magazine toegestuurd gekregen. Waar kan ik er nog eentje vinden?

  Maandelijks krijg je van ons een B-info in de bus. Driemaandelijks ontvang je B-magazine. Al onze publicaties worden huis-aan-huis bedeeld door een bedelingsfirma op maandag, dinsdag, woensdag of donderdag van de desbetreffende week. Heb je geen publicatie ontvangen? Geef dan zo snel mogelijk een seintje aan de communicatiedienst. Zij zorgen dat je toch een exemplaar ontvangt en dat je voortaan niet meer vergeten wordt.

  Onze publicaties kan je ook bekijken op deze website.

  top
 8. Ik kan niet gaan stemmen. Hoe geef ik een volmacht?

  top
 9. Ik reis naar het buitenland. Heb ik een reispas nodig?

  top
 10. Ik verhuis binnen België. Hoe geef ik mijn adreswijziging door?

  top
 11. Ik verhuis. Hoe laat ik het adres van mijn motorvoertuig aanpassen?  

  Het inschrijvingsbewijs van je motorvoertuig bewijst dat je voertuig officieel is ingeschreven bij de Directie Inschrijvingen Voertuigen (DIV). Wanneer je verhuist, moet je niet meer bij het gemeentebestuur langskomen.
   
  top
 12. Ik wil deelnemen aan de rituele slachting. Waar kan ik terecht?

  Het offerfeest is een belangrijk feest voor de moslimgemeenschap. Het vindt plaats twee maanden en tien dagen na het einde van de ramadan. De moslims vieren dit door het rituele slachten van een dier.
  Het slachtbewijs kan je gratis afhalen op het gemeentehuis.

  top
 13. Kunnen wij als niet-inwoner ook in Bornem trouwen?

  Nee, een van de partners moet in Bornem wonen. Er bestaan uitzonderingen wanneer geen van beide partners is ingeschreven in het bevolkingsregister. Neem in dat geval contact op met de dienst burgerzaken voor meer informatie.

  top
 14. Mijn identiteitskaart is gestolen, verloren of beschadigd: wat nu?

  top
 15. Mijn minderjarig kind reist binnenkort alleen naar het buitenland. Hoe geef ik toestemming?

  top
 16. Mijn partner en ik verwachten een kindje. We zijn niet gehuwd. Hoe en wanneer laten we ons kindje erkennen of het vaderschap vaststellen?

  top
 17. Mijn partner en ik willen burgerlijk huwen. Hoe en wanneer moeten we dit aangeven?

  top
 18. Mijn partner en ik willen wettelijk samenwonen. Hoe wordt dit geregistreerd?

  top
 19. Moet ik mijn peuter tegen polio laten inenten? Welke administratie moet ik in orde te brengen?

  top
 20. Ons kindje is geboren. Hoe verloopt de aangifte hiervan?

  top
 21. Waar vind ik openingsuren en sluitingsdagen van het containerpark?

  Meer info over het containerpark vind je op de website van Ivarem.

  top
 22. Welke instanties moeten we verwittigen als we gaan verhuizen?

  Je adres is van belang voor heel wat instellingen en bedrijven. Vanaf het moment dat je identiteitskaart aangepast is, kun je deze instanties van je adresverandering op de hoogte brengen.

  Een aantal daarvan worden automatisch op de hoogte gebracht van deze wijziging, zodra die officieel is:

  • Sociale zekerheidsinstellingen
  • Uitbetalingskas voor werkloosheidsuitkeringen
  • Kinderbijslagfonds
  • Ziekenfonds
  • OCMW
  • Arbeidsongevallenverzekeraars
  • Kassen voor jaarlijkse vakantie
  • Fondsen voor bestaanszekerheid
  • Gewestelijke huisvestingsmaatschappijen
  • Kind en Gezin
  • VDAB en ACTIRIS

  Een aantal instanties moet je zelf nog verwittigen:

  • VDAB en ACTIRIS (als je werkzoekende bent)
  • Je werkgever
  • Nutsbedrijven (elektriciteits-, gas- en waterleverancier)
  • Kabel- en telefoonmaatschappij en/of internetprovider
  • Bank en verzekeringsmaatschappij(en)
  • Distributiemaatschappij(en) van dagbladen en tijdschriften
  • Verenigingen waarvan je lid bent
  • Firma's waarbij je een klantenkaart hebt
  top