Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening (Gecoro)

De gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening (GECORO) is een adviesraad voor ruimtelijke ordening op niveau van de gemeente. De GECORO is in elke gemeente samengesteld op basis van verschillende maatschappelijke geledingen.

De belangrijkste taak van de GECORO is het adviseren van de gemeenteraad en het schepencollege waarbij afwegingen moeten gemaakt worden in verband met uiteenlopende aspecten van ruimtelijke ordening. Vanuit de GECORO worden inhoudelijke adviezen verwacht. De commissie verleent onder andere advies over voorontwerpen van ruimtelijke uitvoeringsplannen, stedenbouwkundige verordeningen, enzovoort. Na het sluiten van het openbaar onderzoek, bundelen en coördineren zij alle adviezen, bezwaren en opmerkingen en brengen ze een gemotiveerd advies uit.

Zij kunnen ook advies verlenen over aanvragen tot verkavelingen, aanvragen tot stedenbouwkundige vergunningen met een grote ruimtelijke impact, ontwerpen van ruimtelijke uitvoeringsplannen, enz. De GECORO kan zowel op eigen initiatief adviseren, als op vraag van het schepencollege.

Het aantal leden van de GECORO is afhankelijk van het inwonersaantal van de gemeente. De gemeenteraad stelt de leden en een secretaris aan. Uit de effectieve leden wordt een voorzitter gekozen. De GECORO vergadert in het gemeentehuis minstens tweemaal per jaar.

Van elke vergadering van de GECORO wordt door de secretaris een verslag opgesteld dat, na goedkeuring op de volgende vergadering, door de voorzitter en de secretaris wordt ondertekend.

Effectieve leden:

1. Dhr. Koen Grolus

2. Dhr. Nick Vertommen

3. Dhr. Ignace Pollentier

4. Dhr. Jozef Goossens

5. Dhr. Dany Van Gucht

6. Dhr. Alfons De Strooper

7. Mevr. Nadine Van de Moortel

8. Mevr. An Abbeloos

9. Mevr. Griet Boodts

10. Dhr. Raven Rumes

11. Mevr. Veroniek De Mulder

13. Mevr. Ann Vandevelde, voorzitter

Plaatsvervangende secretaris: Mevr. Sarah Desmet

 

 

Openingsuren & contact

Tel. tel.
03 890 69 00
e-mail
omgeving@bornem.be

Enkel op afspraak tussen 9 en 12 uur van maandag t.e.m. vrijdag. Op woensdag ook tussen 13.30 en 19 uur.

In juli en augustus wijken de openingsuren op woensdagnamiddag af.

Op volgende woensdagen kan je langskomen op afspraak tussen 13.30 en 19 uur:

  • 1 juli, 15 juli, 29 juli, 12 augustus, 26 augustus.

Op volgende woensdagen kan dat tussen 13.30 – 17 uur:

  • 8 juli, 22 juli, 5 augustus, 19 augustus.