GRC algemeen bestuur

De gemeenteraadscommissie algemeen bestuur van 8 december 2021 (19u30) zal volledig digitaal plaatsvinden.

Pers en publiek kunnen de vergadering volgen via een livestream via volgende link:

GRC ALGEMEEN BESTUUR 8 DECEMBER 2021 - YouTube

Vanuit de gemeenteraad werden er 4 gemeenteraadscommissies opgericht: algemeen bestuur, leefruimte, zorg en opvang en vrije tijd. Deze zijn samengesteld door gemeenteraadsleden. Per commissie is vastgelegd welke gemeenteraadsleden stemrecht hebben in de commissie, de andere gemeenteraadsleden zijn altijd welkom om te komen luisteren.

De commissies bereiden de besprekingen in de gemeenteraad voor, verlenen advies en formuleren voorstellen over de wijze waarop de bevolking inspraak kan hebben over bepaalde beleidsvoorstellen.

Elke commissie wordt¬†voorgezeten door een gemeenteraadslid, niet door één van de schepenen of de burgemeester. Elke commissie komt minstens twee keer per jaar samen.

Openingsuren & contact

Tel. tel.
03 890 69 04
e-mail
secretariaat@bornem.be

Openingsuren

Vandaag gesloten