Dit nieuwsbericht is niet actueel.

Nieuwe algemeen directeur gezocht!

Word jij de nieuwe kapitein van ons schip?

Wil jij de nieuwe kapitein worden van Bornem, haar koers bepalen en je bemanningsleden in de juiste richting sturen? Zitten onze waarden ook in jouw DNA? Ben je positief ingesteld, mensgericht, hou je ervan om duurzame relaties uit te bouwen en ben je open-minded?  Dan zien we je graag komen!

Wat doe je?

 • Je vormt een verbindingspersoon tussen de politieke beleidsorganen en de gemeentelijke en OCMW-organisatie en je faciliteert de efficiënte en effectieve werking van deze beleidsorganen.
 • Je staat in voor de algemene leiding van de diensten van het lokaal bestuur
 • Je staat in voor het organisatiebeheersingssysteem, na overleg met het managementteam. Je waakt over de eenheid binnen de organisatie en ondersteunt bij de realisatie van de doelstellingen van het lokaal bestuur.
 • Je waakt over de adequaatheid en continuïteit van de individuele en collectieve dienstverlening aan de bevolking.
 • Je staat in voor de goede werking van de diensten van het lokaal bestuur en ziet toe op de voorbereiding, organisatie, uitvoering en evaluatie van het beleid
 • Je bent voorzitter en drijvende kracht achter het managementteam en hebt belangrijke voorbereidings- en adviesopdrachten.
 • Samen met de financieel directeur en in overleg met het managementteam, ben je verantwoordelijk voor de beleidsrapporten (meerjarenplan, aanpassingen van het meerjarenplan en de jaarrekening) en de opvolgingsrapportering.
 • Je bent als hoofd van het personeel bevoegd voor het dagelijks personeelsbeheer.
 • Je rapporteert aan het college van burgemeester en schepenen en aan het vast bureau al naargelang hun bevoegdheden
 • En nog zoveel meer...

Wat verwachten we van je?

 • Je bent de kapitein van het schip, zet een duidelijke koers en stuurt al jouw bemanningsleden vlot in de juiste richting.
 • Je kan zowel teams als individuele collega’s motiveren en stimuleren hun competenties verder te ontwikkelen.
 • Je kan strategische allianties opzetten die het lokaal bestuur overstijgen en houdt hierbij rekening met de eigenheden van alle actoren in het veld.
 • Je kan door middel van gepaste communicatietechnieken, je expertise en gedrevenheid, anderen overtuigen en blijvend positief beïnvloeden.
 • Je zet je schouders onder onze missie, visie en strategie en geeft deze mee vorm. Je identificeert je met de organisatiewaarden en draagt deze mee uit.
 • Je bent in staat een organisatiestructuur- en cultuur te ontwikkelen en op elkaar af te stemmen zodat de strategie en objectieven van de organisatie optimaal geïmplementeerd worden.
 • Je kan opportuniteiten situeren in een breder maatschappelijk kader, dat de organisatie overstijgt.
 • Je bent positief ingesteld, mensgericht, open-minded en in staat om duurzame relaties uit te bouwen.


Aanwervingsvoorwaarden

 • Je vertoont gedrag dat in overeenstemming is met de eisen van de functie waarvoor je solliciteert (dit wordt getoetst aan de hand van een uittrekstel uit het strafregister dat actueel is).
 • Je geniet de burgerlijke en politieke rechten.
 • Je beschikt over de Belgische nationaliteit.
 • Je bent medisch geschikt voor de uit te oefenen functie, in overeenstemming met de wetgeving betreffende het welzijn van de werknemers op het werk.
 • Je voldoet aan de vereiste over taalkennis, opgelegd door de wetten op het gebruik der talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966.
 • Je hebt een masterdiploma of daarmee gelijkgesteld.
 • Je hebt minstens 2 jaar ervaring in een leidinggevende functie op managementniveau

Wat mag je van ons verwachten?

 • Een boeiende en afwisselende functie in een dynamische en sociale omgeving.
 • Een marktconform salaris volgens het barema algemeen directeur – klasse 4 (bruto maandwedde voor een voltijdse medewerker met 2 jaar ervaring: € 7.024,76).
 • Relevante ervaring (alle leidinggevende ervaring op managementniveau) en ervaring bij andere overheidsdiensten worden meegenomen.
 • Wil je weten wat dit voor jou concreet betekent? Aarzel dan niet om een loonsimulatie op te vragen bij de personeelsdienst.
 • Het salaris wordt aangevuld met een mooi pakket aan extralegale voordelen zoals maaltijdcheques, ecocheques, fietsvergoeding, gratis openbaar vervoer voor woon-werkverkeer, gratis hospitalisatieverzekering en een aanvullend pension 2de pijler.
 • Minstens 33 verlofdagen en een systeem van flexibele werktijd. Gedeeltelijk thuiswerken is ook mogelijk.
 • Diverse opleidingsmogelijkheden.

Interesse?


Solliciteren kan door je CV, motivatiebrief, diploma en uittrekstel van het strafregister te mailen naar bornem@searchselection.com  en dit ten laatste op maandag 19 april 2021.
Voor deze sollicitatieprocedure zullen alle kandidaten die voldoen aan de voorwaarden uitgenodigd worden om deel te nemen aan de selectieprocedure. De selectieprocedure bestaat uit :

- een verkennend gesprek (30/4, 05/05, 07/05)

- een jurygesprek (vrijdag 28/05 - thuisopdracht wordt doorgestuurd op maandag 10/05 en indienen uiterlijk op 25/05)

- een assessment (week van 31/05 en week 07/06: concrete data worden later in de procedure gecommuniceerd)


Meer informatie? Raadpleeg de volledige functiebeschrijving  of contacteer Hanne via h.rummens@searchselection.com  of +32 489 11 58 95

Gepubliceerd op 6 apr 2021
Nieuwsoverzicht
PD

Meer info

adres
Hingenesteenweg 132880 Bornem
Stratenplan
Wegbeschrijving
Tel. tel.
03 890 69 07
e-mail
personeel@bornem.be

Openingsuren

Vandaag gesloten

Lees meer artikels over

Deel deze pagina