Dit nieuwsbericht is niet actueel.

Infoavond beheersplan De Notelaer op 26 september

Het paviljoen ‘De Notelaer’ is beschermd als monument, het omliggende domein d’Ursel als cultuurhistorisch landschap. Deze beschermingen zorgen ervoor dat het historische karakter van deze site juridisch beschermd is en bewaard blijft.

Om een visie uit te werken op het beheer van het erfgoed en natuur in het domein heeft de vzw Kempens Landschap het initiatief genomen om een beheersplan op te stellen. Op vragen als ‘Wat is een beheersplan?’, ‘Welke onderwerpen worden behandeld in het beheersplan?’ en ‘Hoe kan ik bijdragen aan het beheersplan?’ krijgt u een antwoord tijdens een infoavond op dinsdag 26 september.

De infoavond vindt plaats op 26 september in kasteel d’Ursel om 19.30 uur. Om een inschatting te maken van het aantal aanwezigen, vragen we u om uw aanwezigheid te bevestigen via jolien.vandendries@kempenslandschap.be vóór 19 september.

Gepubliceerd op 12 sep 2017
Nieuwsoverzicht
De Notelaer (vzw De Notelaer)

Deel deze pagina