Dit nieuwsbericht is niet actueel.

Broed mee de toekomst van Bornem uit!

“Wil jij je ei kwijt over Bornem?” is een nieuwe participatiecampagne van gemeente Bornem. Hiermee willen we input krijgen van de inwoners om de beleidsplannen voor de meerjarenplanning van de verschillende beleidsdomeinen te kunnen opmaken.

Traditioneel maken de gemeente en het Sociaal Huis bij het begin van elke nieuwe legislatuur een strategisch meerjarenplan. In dit plan staat wat de besturen de volgende 6 jaar willen realiseren, en hoe zij hun budget willen inzetten. Dit strategisch meerjarenplan is het resultaat van een omgevingsanalyse waarbij men rekening houdt met de ruimere maatschappelijke ontwikkelingen en de situatie in Bornem. Deze omgevingsanalyse gebeurt nu o.a. door de campagne “Wil jij je ei kwijt?” Uiteraard evalueren de besturen jaarlijks de realisaties en kijken ze na wat eventueel moet bijgestuurd worden.

Hoe kan je meebroeden?

Inwoners kunnen ook op bornem.be/broedmee terecht met ideeën en opbouwende voorstellen om samen een nog beter Bornem te maken tijdens de komende zes jaar.

Wie zijn of haar voorstellen liever niet online ingeeft, kan dit ook gewoon ter plekke doen in de “broedfabriek.” Deze infostand staat op volgende locaties:

         - cultuurcentrum Ter Dilft op 28 en 29 april van 14 tot 20 uur

         - markt Bornem op 14 mei van 9.30 tot 11.30 uur

         - Ezperando op 20 mei van 14 tot 20 uur

Inwoners kunnen daar heel eenvoudig een idee op een kaartje schrijven en dit op de wand prikken. Deze campagne is bewust laagdrempelig georganiseerd om zoveel mogelijk mensen te betrekken. Alle voorstellen, tips en ideeën worden meegenomen en besproken op overlegmomenten bij de opmaak van de meerjarenplanning. In ruil voor een leuk idee krijgen de deelnemers een “eierig” geschenkje.

Gepubliceerd op 25 apr 2018
Nieuwsoverzicht
broed1

Meer info

adres
Hingenesteenweg 132880 Bornem
Stratenplan
Wegbeschrijving
Tel. tel.
03 890 69 06
Fax fax
03 890 69 29
e-mail
communicatie@bornem.be

Openingsuren

Vandaag:9 tot 12.30 uur en 13.30 tot 19.30 uur

Deel deze pagina