Bekendmaking omgevingsbeslissing DHL Supply Chain

DHL Supply Chain heeft een aanvraag ingediend voor het bijstellen van milieuvoorwaarden met betrekking tot een op- en overslagbedrijf, gelegen in 2880 Bornem en 2870 Puurs, Oude Sluisweg 32.

De deputatie heeft op 24 mei 2018 de omgevingsvergunning verleend.
De omgevingsvergunning ligt ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving, op volgend adres:
Hingenesteenweg 13, 2880 Bornem – 03 890 69 21 – omgeving@bornem.be.

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing.

U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of  waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan:
DEPARTEMENT OMGEVING
Afdeling Gebiedsontwikkeling, omgevingsplanning en –projecten (GOP)
Koning Albert II-laan 20 bus 8
1000 Brussel

Gepubliceerd op 14 jun 2018
Nieuwsoverzicht

Meer info

adres
Hingenesteenweg 132880 Bornem
Stratenplan
Wegbeschrijving
Tel. tel.
03 890 69 21
Fax fax
03 890 69 29
e-mail
omgeving@bornem.be

Openingsuren

Vandaag:9 tot 12.30 uur

Deel deze pagina