Dit nieuwsbericht is niet actueel.

Code oranje: maatregelen tegen verspilling van water

De Vlaamse Droogtecommissie voor alle Vlaamse provincies heeft “code oranje” afgekondigd.
Als gevolg hiervan worden er ook voor de provincie Antwerpen maatregelen genomen om de verspilling van water tegen te gaan en het waterverbruik te beperken.

Deze maatregelen zijn zowel van toepassing op het waterverbruik door particulieren als op het waterverbruik door openbare besturen. Deze maatregelen kunnen worden teruggevonden in het politiebesluit.

De afgekondigde maatregelen werden bijgesteld, zodat bepaalde activiteiten die gedurende de dag verboden zijn, wel toegelaten worden tussen 20u00 en 08u00, op voorwaarde dat er gebruik wordt gemaakt van regen- of grondwater. Volledig nieuw is dat met bijgevoegd besluit ook een algemeen captatieverbod wordt afgekondigd op alle onbevaarbare waterlopen in de provincie Antwerpen.

Concreet zijn volgende zaken verboden:

 • Water capteren uit alle onbevaarbare waterlopen in de provincie Antwerpen        
 • (uitzondering : beperkt capteren van water als drinkwater voor het eigen vee dat nog buiten staat)
 • Water uit het publiek leidingnet te gebruiken
  • het afspuiten van motorvoertuigen, aanhangwagens en opleggers          
  • (tenzij in het kader van de normale activiteiten in daartoe gespecialiseerde ondernemingen en in de gevallen waar het afspuiten in de regelgeving of vergunning is opgelegd) ;
  • het vullen of bijvullen van particuliere zwem- en plonsbaden (> 100 liter)              
  • (tenzij dit om technische redenen tijdens de aanleg van het zwembad voor het metselwerk vereist is) ;
  • het vullen of bijvullen van vijvers en het bevoorraden van fonteinen           
  • (met uitzondering van zogenaamde speelfonteinen die bijdragen tot verkoeling) ;
  • het reinigen van straten, straatgreppels, stoepen, voetpaden en riolen ;
  • het besproeien van velden, binnenplaatsen, grasperken en tuinen (tenzij in het raam van land- en/of tuinbouwactiviteiten en particuliere voedselproductie in moes- of volkstuinen) ;
  • het besproeien van daken, gevels, tenten, luifels en sportterreinen
  • in de onderneming, voor doeleinden die niet absoluut noodzakelijk zijn voor het personeel, het productieproces of de bedrijfsactiviteiten.

Deze activiteiten zijn verboden tussen 8 en 20 uur met om het even welk type van water, tenzij wanneer dit aantoonbaar noodzakelijk en onvermijdelijk is voor de normale bedrijfsvoering resp. uitoefening van taken en activiteiten van verenigingen, organisaties en besturen. In voorkomend geval mag uitsluitend gebruik worden gemaakt van ander dan water uit het publiek leidingnet, behalve wanneer dit strikt noodzakelijk is voor de gezondheid van mens en dier.

Dit politiebesluit is met onmiddellijke ingang van kracht, dit tot tegenbericht

Meer info kan gevonden worden op de site van de Vlaamse Milieumaatschappij of via de site van de droogtecommissie.

Gepubliceerd op 27 jul 2018
Nieuwsoverzicht
droogte

Meer info

adres
Hingenesteenweg 132880 Bornem
Stratenplan
Wegbeschrijving
Tel. tel.
03 890 69 06
Fax fax
03 890 69 29
e-mail
communicatie@bornem.be

Openingsuren

Vandaag:9 tot 12.30 uur

Deel deze pagina