Dit nieuwsbericht is niet actueel.

Werken Scheldebrug

Vanaf 26/11 voert de Afdeling Elektromechanica en Telematica van het Agentschap Wegen en Verkeer in opdracht van De Vlaamse Waterweg nv werken uit voor de vernieuwing van de Scheldebrug Bornem-Temse. De hinder voor het wegverkeer blijft beperkt.

De huidige elektromechanische uitrusting (EMU) van de Scheldebrug Bornem-Temse is gedateerd. Verouderde apparatuur geeft risico op defecten. Een betrouwbare werking van de brug en de signalisatie op de brug is heel belangrijk. Des te meer omdat de brug deel uitmaakt van de druk gebruikte gewestweg N16.
Het is dan ook aangewezen de volledige elektromechanische uitrusting te vernieuwen volgens de huidige voorschriften. De Vlaamse Waterweg nv doet daarvoor beroep op de expertise van de Afdeling Elektromechanica en Telematica van het Vlaams Agentschap Wegen en Verkeer. 

Impact op het verkeer
De werken starten op maandag 26 november. Als alles volgens planning verloopt kan de vernieuwde elektromechanische uitrusting op 20 april in gebruik genomen worden. De hinder voor weg- en scheepvaartverkeer wordt zo klein mogelijk gehouden.
Zo blijft de hinder voor het wegverkeer beperkt tot twee weekends van volledige onderbreking en enkele korte perioden waarbij één rijstrook moet worden ingenomen.

Twee weekends (7-9 december en 5-7 april) zal de brug volledig worden afgesloten van vrijdagavond 20 uur tot maandagochtend 6 uur. Wegverkeer zal dan voor de duur van de onderbreking in twee richtingen over de Scheldebrug Temse-Bornem worden geleid. Wanneer de aannemer de verouderde uitrusting uit de machinekamer haalt en de vernieuwde uitrusting terugplaatst, zal het wegverkeer voor een korte periode van een aantal dagen over één rijstrook moeten passeren.

Ook de scheepvaart houdt best rekening met enkele perioden van stremming. De aannemer voert namelijk een deel van de werken uit vanop een ponton op de Schelde. 

Vervolgwerken
Na de vernieuwing van de elektromechanische uitrusting, staat structureel onderhoud van de vaste brugdelen gepland. Dat betekent dat een gespecialiseerd aannemer de staalstructuur van de brug zal zandstralen en schilderen, voetpad en wegdek zal renoveren en betonherstelling zal uitvoeren aan de landhoofden. De werken zitten momenteel in aanbestedingsfase. Wanneer een aannemer is aangesteld, kan een detailplanning worden opgemaakt en volgt verdere communicatie. Vermoedelijk zullen de werken in april of mei 2019 starten.
Er wordt geprobeerd de verschillende deelwerken zo in elkaar te schuiven dat de hinder voor de weggebruiker zo klein mogelijk is. We verwachten in totaal één maand van volledige onderbreking in 2019 (gespreid doorheen de werkzaamheden) en twee maanden (aaneensluitend) in 2020.

Gepubliceerd op 25 nov 2018
Nieuwsoverzicht
Scheldebrug14

Meer info

adres
Hingenesteenweg 132880 Bornem
Stratenplan
Wegbeschrijving
Tel. tel.
03 890 69 06
Fax fax
03 890 69 29
e-mail
communicatie@bornem.be

Openingsuren

Vandaag:9 tot 12 uur

Deel deze pagina