Dit nieuwsbericht is niet actueel.

Openbaar onderzoek Scheldepolders

Aankondiging openbaar onderzoek van Gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Scheldepolders Hingene 02/04/2019 tot en met 31/05/2019.

Op 22 februari 2019 heeft de Vlaamse Regering het ontwerp gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan ‘Scheldepolders Hingene’ voorlopig vastgesteld. De Vlaamse Regering engageert zich hiermee om de bestemmingswijzigingen en aanpassingen van de stedenbouwkundige voorschriften door te voeren.

De Vlaamse regering zal pas een definitieve beslissing over het plan nemen na een openbaar onderzoek. Het openbaar onderzoek loopt van 2 april 2019 tot en met 31 mei 2019. De bevolking wordt uitgenodigd haar inspraakreacties over het ontwerp gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan te geven. Iedereen kan deelnemen. Het ontwerp gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan ligt tijdens die periode op de volgende plaatsen ter inzage:

  • In het gemeentehuis van Bornem, Hingenesteenweg 13, 2880 Bornem.
  • Departement Omgeving, afdeling Gebiedsontwikkeling, Omgevingsplanning en –projecten Graaf de Ferrarisgebouw, Koning Albert II-laan 20, bus 7, 1000 Brussel.

Je kan het plan ook downloaden via www.omgevingvlaanderen.be.

Inspraakreacties kunnen worden ingediend tot uiterlijk vrijdag 31 mei 2019 via de website. Reageren kan ook per brief. Die dien je in tegen ontvangstbewijs in het gemeentehuis van Bornem of verstuur de brief naar Departement Omgeving, afdeling Gebiedsontwikkeling, Omgevingsplanning en –projecten, Graaf de Ferrarisgebouw, Koning Albert II-laan 20, bus 7, 1000 Brussel.

Het RUP is gerelateerd aan het Sigmaplan. Met dit Ruimtelijk Uitvoerings Plan kan de Vlaamse Regering de bestemming van gebieden wijzigen (natuur, landbouw, bewoning of industrie). Meer info over het Sigmaplan kan je hier terugvinden.

 
Gepubliceerd op 17 mei 2019
Nieuwsoverzicht