Schoolstraat Branst blijft!

Pastoor Peetersstraat in Branst blijft een schoolstraat!

Na een proefperiode besprak de dienst patrimonium de resultaten uitvoerig met de school en de betrokken buurtbewoners. Deze actie kaderde in het LaMA-project en in de campagne Paraat voor de Schoolstraat. Het schepencollege keurde ook de uitbreiding van de zone 30 ter hoogte van het gemeenschapshuis goed. Dit omdat de school het gemeenschapshuis vaak gebruikt om activiteiten te organiseren. Veel ouders en grootouders parkeren hier ook vaak om hun kinderen veilig de straat te laten oversteken.

De schoolstraat blijft dus ook in de toekomst afgesloten voor gemotoriseerd verkeer op schooldagen tussen 8 en 8.40 uur, op woensdag van 11.45 tot 12.15 uur en op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 15.30 tot 16 uur. Pastoor Peetersstraat wordt afgesloten vanaf het kruispunt met Branstsedreef tot aan Heuvelstraat.

Het principe van een schoolstraat is dat schoolgaande kinderen en hun ouders die zich te voet of met de fiets verplaatsen voorrang krijgen. Gedurende een half uur bij het begin en het einde van de school wordt de straat met nadarhekken afgezet. Er is dan enkel doorgaand verkeer mogelijk te voet of met de fiets. Bewoners uit de betreffende straat mogen de straat tijdens die periode wel uitrijden, maar niet inrijden.

Op deze manier maken we de schoolomgeving tijdens de piekmomenten veilig en vermijden we eventuele conflictsituaties. Bovendien bevorderen we het sociale contact tussen leerlingen, ouders, grootouders, buren en schoolpersoneel.

 
Gepubliceerd op 9 apr 2019
Nieuwsoverzicht
Schoolstraat

Meer info

adres
Hingenesteenweg 132880 Bornem
Stratenplan
Wegbeschrijving
Tel. tel.
03 890 69 20
Fax fax
03 890 69 29
e-mail
patrimonium@bornem.be

Openingsuren

Vandaag:9 tot 12 uur

Deel deze pagina