Dit nieuwsbericht is niet actueel.

Oproep leden voor GECORO 2019–2024

De Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening (GECORO) vervult een adviserende rol in de ontwikkeling van de gemeentelijke ruimtelijke ordening. De gemeente doet een oproep naar leden die zich hiervoor kandidaat willen stellen.

De Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening bepaalt dat na de installatie van een nieuwe gemeenteraad, er opnieuw een Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening (GECORO) moet worden benoemd.
De GECORO is samengesteld uit een voorzitter, deskundigen op vlak van ruimtelijke ordening en vertegenwoordigers van verschillende maatschappelijke geledingen. De gemeenteraad beslist welke maatschappelijke geledingen vertegenwoordigd worden in de GECORO.

De gemeente Bornem doet een oproep naar leden die zich kandidaat willen stellen voor de GECORO. Voor de gemeente Bornem moet de GECORO minstens 3 deskundige leden tellen waaronder de voorzitter en plaatsvervangers.
De GECORO verstrekt advies over het gemeentelijk structuurplan en wijzigingen daaraan, ruimtelijke uitvoeringsplannen en stedenbouwkundige verordeningen en behandelt bezwaarschriften in kader daarvan. Daarnaast kan ze ook advies geven, opmerkingen maken of voorstellen doen over alle aangelegenheden met betrekking tot de gemeentelijke ruimtelijke ordening, op eigen initiatief of op verzoek van het College van Burgemeester en Schepenen of de gemeenteraad.

De voorzitter, leden en de plaatsvervangende leden van de GECORO worden benoemd door de gemeenteraad op voordracht van het College van Burgemeester en Schepenen.
Er dient bij de samenstelling rekening gehouden te worden met een evenwichtige vertegenwoordiging van vrouwen en mannen.

Wij zoeken:

  • minimum 3 deskundige en hun plaatsvervangers;
  • minimum 6 leden, en hun plaatsvervangers, die een maatschappelijke geleding vertegenwoordigen uit milieu- en natuurverenigingen, verenigingen van werkgevers of zelfstandigen met uitsluiting van verenigingen van handelaars of landbouwers, verenigingen van handelaars, verenigingen van landbouwers, verenigingen van werknemers

Je kandidatuur als lid moet uiterlijk vrijdag 20 september 2019 worden ingediend, per mail naar omgeving@bornem.be. Elke kandidatuur dient gemotiveerd en onderbouwd te zijn met o.m. opleiding, diploma’s, ervaring en beschikbaarheid.
De GECORO vergadert gemiddeld 4 keer per jaar en meestal ’s avonds op een weekdag.
De leden van de GECORO zijn gehouden een deontologische code na te leven.

Nadere toelichting hierover is te vinden op de website https://ruimtelijkeordening.be/ en meer specifiek:
• https://codex.vlaanderen.be/Portals/Codex/documenten/1018245.html#H1046236
• https://codex.vlaanderen.be/Portals/Codex/documenten/1007313.html#H1014407
• https://codex.vlaanderen.be/PrintDocument.ashx?id=1018258&datum=&geannoteerd=true&print=false

Info: dienst Omgeving 03 890 69 21, omgeving@bornem.be.

Gepubliceerd op 10 jul 2019
Nieuwsoverzicht
gezocht

Meer info

adres
Hingenesteenweg 132880 Bornem
Stratenplan
Wegbeschrijving
Tel. tel.
03 890 69 21
e-mail
omgeving@bornem.be

Openingsuren

Vandaag:9 tot 12 uur en 13.30 tot 19 uur

Deel deze pagina