Dit nieuwsbericht is niet actueel.

Plaatsing windturbine Hingene - UPDATE

De gemeenteraadsleden keurden de vestiging van de windturbine in Hingene niet goed op de gemeenteraad van 8 oktober.

Eoly NV, de interne groene-energieproducent en –leverancier van Colruyt Group, diende op 7 augustus 2019 een dossier in bij de provincie Antwerpen voor een vergunning voor de bouw van een windturbine op een industrieterrein in Hingene. Het industrieterrein bevindt zich ten noorden van de N16, tussen de Rijksweg en de Woestijnstraat op het deel ten noordwesten van de terreinen van Solucious. De gemeente heeft op 28 augustus 2019 de adviesvraag van de Provincie Antwerpen inzake dit dossier ontvangen en moest binnen de 50 dagen na ontvangst van het dossier een advies verlenen aan de provincie.

Voor de uitvoerbaarheid van de eventuele vergunning is een er een erfdienstbaarheid in de lucht nodig die toelaat dat de wieken van de windmolen over de openbare weg (Woestijnstraat) draaien. De gemeenteraad is bevoegd voor het toekennen van deze erfdienstbaarheid.

Er vond een bewonersvergadering plaats in Hingene waarbij experten, buurtbewoners en ervaringsdeskundigen aan het woord kwamen. De bezwaren die ingediend werden tijdens het openbaar onderzoek werden verder bestudeerd. Ook een gemeenteraadscommissie heeft zich over dit onderwerp gebogen en bijkomende adviezen werden ingewonnen, onder andere van de Gemeentelijke Commissie Ruimtelijke Ordening en de Milieuadviesraad.

Op basis van een inhoudelijke beoordeling van alle argumenten, zowel pro als contra, kwam het college tot het besluit dat een inplanting van deze windturbine op die locatie niet aangewezen is. De gemeente Bornem heeft daarom op de collegezitting van 8 oktober een negatief advies afgeleverd aan de provincie Antwerpen, dat de uiteindelijke beslissing zal nemen. Op de gemeenteraad van 8 oktober heeft de voltallige gemeenteraad unaniem een negatieve stem uitgebracht wat betreft het toekennen aan de aanvrager van een erfdienstbaarheid in de lucht voor overhangende wieken.

Gepubliceerd op 14 okt 2019
Nieuwsoverzicht
Windmolen

Meer info

adres
Hingenesteenweg 132880 Bornem
Stratenplan
Wegbeschrijving
Tel. tel.
03 890 69 21
e-mail
omgeving@bornem.be

Openingsuren

Vandaag:9 tot 12 uur en 13.30 tot 19 uur

Deel deze pagina