Dit nieuwsbericht is niet actueel.

Wijzigingen afvalbeleid

Vanaf 1 januari 2020 wijzigt het afvalbeleid van de 10 gemeenten van de afvalintercommunale Ivarem. De vaste afvalbelasting daalt, én er komen gerichte toelagen voor kwetsbare bevolkingsgroepen.

De gemeenten hebben bij het bepalen van de vaste afvalbelastingen meer rekening willen houden met de draagkracht van de gezinnen en willen nog meer inzetten op het principe van de ‘vervuiler betaalt’. Zo worden goede sorteerders beloond.

De Ivaremgemeenten zijn het volgende overeengekomen voor de vaste afvalbelasting:

  • een daling van de vaste afvalbelasting voor alle gezinnen van 54 naar 49 euro;
  • het behoud van de vermindering van 24 euro voor gezinnen met verhoogde tegemoetkoming van de ziekteverzekering;
  • een bijkomende vermindering van 12 euro voor alleenwonenden en éénoudergezinnen;
  • een bijkomende vermindering van 3 euro per minderjarig gezinslid, met een maximum van 9 euro.

Deze bedragen zijn momenteel nog onder voorbehoud. De belastingreglementen worden in de loop van december behandeld op de verschillende gemeenteraden. Op dinsdag 17 december vindt de gemeenteraad in Bornem plaats.

Vanaf 2020 ontvangen dus ook alle Bornemse gezinnen een aanslagbiljet voor de betaling van de vaste afvalbelasting. Indien een gezin recht heeft op een vermindering van de vaste afvalbelasting, dan wordt dit automatisch verrekend op het aanslagbiljet. Voor de toepassing van de vermindering wordt gekeken naar de situatie van 1 januari van het aanslagjaar.

Gezinnen die om een bepaalde medische reden meer afval produceren, moeten een attest voorleggen en kunnen dan een gratis rol grote huisvuilzakken afhalen aan de balie van het gemeentehuis.

Wat verandert nog in Bornem?

  • De prijs voor blauwe en roze zakken daalt van 2,5 euro naar 1,5 euro voor een rol van 10 stuks. Zo bevorderen we recycleren en sorteren.
  • De nieuwe huisvuilzakken worden 20% kleiner en zijn geel van kleur. De Bornemse huisvuilzak moest sowieso worden aangepast omdat hij de voorbij jaren sterk in gewicht is toegenomen en daardoor te zwaar wordt voor de laders en omdat hij voortaan moet vervaardigd worden uit gerecycleerd materiaal.
  • De tarieven op de recyclageparken blijven wel behouden, uitgezonderd het grofvuiltarief. Dit wordt geïndexeerd van 0,30 euro/kg naar 0,33 euro/kg.

Concreet kunnen Bornemnaars de oude zakken blijven gebruiken tot en met eind 2020. De nieuwe huisvuilzakken worden vanaf 1 januari 2020 verkocht. Wie nog volle rollen (10 stuks) oude huisvuilzakken heeft, kan die bij een aantal verkooppunten tot en met 29/02/2020 omruilen voor een rol nieuwe huisvuilzakken.  

De omruilpunten zijn: Gemeentehuis Bornem - ’t Gazetteke Branstsedreef 1, Handy Home Fera - Lodderstraat 24, F&A Supermarkt - Puursesteenweg 6, Horta-Plettinckx - Klein Mechelen 35, dienstencentrum Den Dries - Driesstraat 67 en de Buurtkar. 

Gepubliceerd op 26 nov 2019
Nieuwsoverzicht
Afval

Meer info

adres
Hingenesteenweg 132880 Bornem
Stratenplan
Wegbeschrijving
Tel. tel.
03 890 69 00
e-mail
omgeving@bornem.be

Deel deze pagina