Dit nieuwsbericht is niet actueel.

Bornem richt netwerk vrijetijdsparticipatie armoede op

In 2019 richtte de gemeente een lokaal netwerk op om de vrijetijdsparticipatie van mensen in armoede te bevorderen. Door het indienen van een afsprakennota beloonde de Vlaamse Overheid dit met een subsidie van € 2716.

De armoede in Bornem stijgt: het aantal leefloners steeg de laatste 2 jaar met 75 % en Germaine 2.0 bereikt ondertussen meer dan 100 gezinnen.
We geloven dat kwetsbare mensen sterker en weerbaarder kunnen worden door in hun vrije tijd iets te doen en buiten te komen. Het geeft hen ook het gevoel dat ze er bijhoren.

Geld is niet de enige reden waarom ze niet gaan zwemmen of naar de film gaan, ze durven niet, ze vinden geen opvang of ze geraken er niet.
Met de vrijetijdsdiensten, het Sociaal Huis, Samana Bornem, De Steiger, Gezinsbond Hingene  en de Schakel vzw willen we samen nadenken hoe we dat toch mogelijk kunnen maken. We doen dat in een structureel overleg dat we “Netwerk vrijetijdsparticipatie mensen in armoede” noemen. De Vlaamse overheid beloont dat met een subsidie van 2716 euro per jaar.

We maakten al een plan op met allerlei acties en volgend jaar bereiden we de invoering van de UiT-pas in Bornem voor.

Wie graag op de hoogte blijft, kan de verslagen en het actieplan lezen op de website.

Gepubliceerd op 6 jan 2020
Nieuwsoverzicht
Uitpas

Meer info

adres
Sint-Amandsesteenweg 41-432880 Bornem
Stratenplan
Wegbeschrijving
Tel. tel.
03 890 69 49
e-mail
cultuur@bornem.be

Lees meer artikels over

Deel deze pagina