Dit nieuwsbericht is niet actueel.

Sluit je aan bij de cultuurraad!

De cultuurraad is op zoek naar nieuwe leden met frisse ideeën voor zijn Raad van Bestuur.

De cultuurraad bestaat bij Vlaams decreet en is de overkoepelende adviesraad die alle cultuurverenigingen van Bornem vertegenwoordigt. Haar belangrijkste opdracht bestaat in het geven van adviezen naar het beleid, het bespreken en verdelen van subsidies, klankbord zijn voor verenigingen en beleidsmakers en het ondersteunen van activiteiten van cultuurspreiding- en participatie.

De cultuurraad is sinds 1971 actief en is op zoek naar nieuwe leden met frisse ideeën voor zijn Raad van Bestuur. Deze Raad van Bestuur komt 5 à 6 keer per jaar samen. Je inzet is belangeloos, maar wordt erg gewaardeerd.

Heb je een visie over het cultuurbeleid, ben je sterk betrokken bij of lid van een culturele vereniging, heb je ideeën? Stuur dan je kandidatuur voor de Raad van Bestuur in.
Wil je meer weten over de cultuurraad? Kijk dan op www.bornem.be.

Omdat ten hoogste twee derde van de leden van het zelfde geslacht mogen zijn (decretale verplichting), doen we een warme oproep naar vrouwen om zich kandidaat te stellen.

Gepubliceerd op 17 jan 2020
Nieuwsoverzicht
cultuurprijs

Meer info

adres
Sint-Amandsesteenweg 41-432880 Bornem
Stratenplan
Wegbeschrijving
Tel. tel.
03 890 69 49
e-mail
cultuur@bornem.be

Deel deze pagina