Kinderopvang tijdens de paasvakantie

Ook tijdens de paasvakantie zal er kinderopvang voorzien worden in ‘t Pagadderke. Sportkampen en de speelpleinwerking gaan echter niet door tijdens de paasvakantie, om te vermijden dat er nieuwe contactbubbels tussen kinderen worden gevormd.

De inschrijvingslijsten voor de paasvakantie geven echter geen juist beeld meer van de groep kinderen die echt opvang nodig hebben. Daarom hebben we net zoals voor schooldagen ook voor de paasvakantie alle inschrijvingen verwijderd uit i-school.

Opnieuw inschrijven
Mogen wij vragen om opnieuw in te schrijven, zodat wij zicht hebben op wie er echt opvang nodig heeft? De inschrijvingen van de eerste week staan open tot 01/04/2020, 9u00 's ochtends en de inschrijvingen voor de tweede week tot 08/04/2020, 9u00 's ochtends.

Opvang voor welke kinderen?
Als opvang volgen wij de richtlijnen van de regering en vangen wij onderstaande groepen van kinderen op:

1) Er is voorrang voor ouders die werken in de essentiële sectoren: https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/coronavirus-criteria-nieuwe-richtlijnen

2) kinderen uit kwetsbare gezinnen: maatschappelijk kwetsbaar gezin, gezin met spanningen of waar sprake is van onveiligheid of geweld.

3) Voor zover er nog plaats beschikbaar is: kinderen van ouders die onmogelijk kunnen thuiswerken en geen andere passende opvangmogelijkheid hebben.

Van zodra wij een zicht hebben op het aantal kinderen en of zij gedurende de schoolweken al dan niet met elkaar in contact komen, maken wij een planning op en kan de opvanglocatie wijzigen indien nodig om geen kinderen bij elkaar te brengen die anders geen contact hebben met elkaar.

Vergeet zeker bij de inschrijving niet te vermelden in welke prioritaire sector je werkt. Dat kan in het vakje 'opmerkingen' bij de inschrijving. Heeft je voor meerdere dagen opvang nodig, dan volstaat het om dit enkel bij de eerste dag te vermelden.

Terugbetaling deelnamegelden sportkamp
De deelnamegelden van het sportkamp zullen worden terugbetaald. Je hoeft hiervoor niets te doen, onze diensten brengen dit automatisch in orde.
 

Bij vragen, contacteer het Pagadderke via pagadderke@bornem.be of 03 889 27 52

Gepubliceerd op 25 mrt 2020
Nieuwsoverzicht