Maatregelen corona: omgevingsvergunningen

Op grond van het Besluit van de Vlaamse Regering van 24 maart 2020 tot uitvoering van artikel 5 van het decreet van 20 maart 2020 over maatregelen in geval van een civiele noodsituatie met betrekking tot de volksgezondheid, wat betreft de omgevingsvergunning, zijn alle lopende openbare onderzoeken opgeschort.

Dit wil zeggen dat alle openbare onderzoeken tijdelijk worden stopgezet. De resterende dagen van het openbaar onderzoek zullen na 24 april georganiseerd worden.
Is uw openbaar onderzoek nog niet begonnen, dan zal een volledig nieuw openbaar onderzoek georganiseerd worden na 24 april.

Deze maatregelen hebben ook invloed op de beslissingstermijn.
Hierbij gelden volgende verlengingen:
- de beslissingstermijn in de vereenvoudigde procedure wordt met 30 dagen verlengd (van 60 naar 90 dagen)
- de beslissingstermijn in de gewone procedure wordt met 60 dagen verlengd (van 105 of 120 dagen naar 165 of 180 dagen)

De termijn om een administratief beroep in te stellen wordt verlengd met 30 dagen (van 30 naar 60 dagen).

Het volledige besluit kan u terugvinden in de onderstaande link: https://omgeving.vlaanderen.be/noodmaatregelen-coronavirus

Bij vragen kan u mailen naar omgeving@bornem.be

Gepubliceerd op 26 mrt 2020
Nieuwsoverzicht