Dit nieuwsbericht is niet actueel.

Bornem en Nquthu behalen tweede plaats op PlatformAwards

De stedenband Bornem-Nquthu werd met het project "Afval voor tewerkstelling" als enige Belgische gemeente geselecteerd voor de PLATFORMAwards. Tijdens de online ceremonie op maandag 8 juni kaapten ze de tweede prijs weg.

Overal ter wereld werken gemeentes en regio’s samen. Ze wisselen goede praktijken uit met ondersteuning van verenigingen voor lokale en regionale overheden.

In de tweede editie van de PLATFORMAwards worden deze samenwerkingsverbanden en de beste praktijken die bijdragen tot de ontwikkeling van beide partijen en aan de implementatie van de duurzame ontwikkelingsdoelen in de kijker gezet.

26 partnerschappen bestaande uit 74 lokale en regionale overheden dienden hun kandidatuur in voor deze awards. Deze overheden kwamen uit 11 Europese landen en 19 partnerlanden in het Zuiden.

Een onafhankelijke internationale jury reikte aan Bornem-Nquthu de tweede prijs uit. De jury bestond uit de laureaat van vorig jaar, leden van het Europees parlement, Europese commissie, council of Europe en de president van de “Local government association of Zambia”.

De winnaar is Barcelona-Marrakech en de stedenbanden tussen Bordeaux-Metropole - Guanajato state en Lille-Oujda werden derde en vierde.

De burgemeester bedankte tijdens de ceremonie alle partijen die van deze samenwerking een succes gemaakt hebben: “Voor een kleine gemeente zoals Bornem bij de laatste vier te behoren voor deze internationale award, is voor mij als burgemeester een erkenning van alle inspanningen die Bornem en Nquthu hebben gedaan de voorbije jaren."

Tijdens de ceremonie presenteerden de contactpersonen van Bornem (Elke De Sagher) en Nquthu (Mpume Jiyane) kort het project “Afval voor tewerkstelling”.

Bornem heeft sinds 2008 een stedenband met de Zuid-Afrikaanse gemeente Nquthu in de provincie Kwazulu-Natal. De samenwerking werd opgestart om bij te dragen aan een faire, meer duurzame wereld in samenwerking met anderen.

Door uitwisseling van kennis, informatie en ervaringen proberen beide gemeenten iets van elkaar te leren en zo hun diensten aan de burger te versterken. We merken dat de wereld te maken krijgt met globale problemen, waarvoor samenwerking nodig is. Klimaatverandering en afvalmanagement zijn enkele voorbeelden hiervan. Zowel in Bornem als Nquthu, wordt gewerkt aan het sensibiliseren rond afval. Beide gemeenten werken samen met IVAREM om de vuilnisophaling en de recyclage ervan in Nquthu te versterken. 

Het samen behalen van de duurzame ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties worden als kader gebruikt voor de samenwerking. Door afvalmanagement als uitgangspunt te nemen, wordt het afval niet meer verbrand of begraven maar wordt er ingezet op recyclage.

Met behulp van het programma kon Nquthu een Buybackcenter bouwen. Inwoners kunnen hun recycleerbare goederen naar dit centrum brengen. Afval wordt niet gezien als een prioriteit voor de inwoners van Nquthu, omdat armoede en gezondheidsproblemen meer precair zijn. Daarom ontvangen de inwoners een kleine vergoeding als ze hun recycleerbaar afval naar het Buybackcentrum brengen. Afval wordt hierdoor gezien als een mogelijkheid om geld te verdienen en zo bestrijdt het programma zowel afval als armoede.

Er worden plannen gemaakt om het programma uit te breiden door het afval zelf te recycleren. Omdat water een ander globaal probleem zal worden, willen we afval en water met elkaar linken en dakgoten of regenpijpen maken van ons gerecycleerd plastic. Hiervoor zijn we steeds op zoek naar andere partners en willen we graag de lokale economie van Bornem en Nquthu in contact brengen met elkaar.

Om een gedragsverandering van de bevolking te bekomen, werden jongeren opgeleid tot afvalambassadeur. Zij staan in voor de sensibilisering van hun gemeenschap. Deze job kan een groot verschil in hun leven betekenen, omdat het een hefboom is om uit armoede te ontsnappen en ongelijkheden te bestrijden. Tegelijk geeft het hen ook een nieuwe status in de gemeenschap, wat hun welbevinden verhoogt.

78% van deze afvalambassadeurs zijn vrouwen. Door hen op te leiden, hun van een inkomen te voorzien en hen een stem te geven in de maatschappij, werken we aan het reduceren van ongelijkheid tussen man en vrouw.

In het programma wordt dus niet enkel aan het klimaat en de planeet gewerkt, maar ook aan het creëren van tewerkstelling en inclusie en het verhelpen van armoede en honger.

De scholen in beide landen worden mee ingezet in sensibiliseringscampagnes. Leerlingen van Bornem en Nquthu wisselen ervaringen uit. Dit leidt tot inzicht in hun eigen situatie, maar ze leren ook over hun leeftijdsgenoten en de situatie rond afval in de partnergemeente. Zo verbreden we hun kijk op de wereld en merken ze dat klimaatsverandering een globaal probleem is. Zo proberen beide gemeenten bij te dragen aan het opvoeden tot wereldburgers.

In deze partnerschap, worden inwoners, studenten en ambtenaren met elkaar in contact gebracht. Het geeft de mogelijkheid om meer bewustzijn en tolerantie te creëren naar anderen en bij te dragen aan het beëindigen van racisme.

Gepubliceerd op 11 jun 2020
Nieuwsoverzicht
Platforma

Meer info

adres
Sint-Amandsesteenweg 41 - 432880 Bornem
Stratenplan
Wegbeschrijving
Tel. tel.
03 890 69 44
e-mail
mondiaal@bornem.be

Deel deze pagina