Help Oekraïne

Oorlog in Oekraïne. Niet eens zo ver van ons vandaan. Honderdduizenden mensen zijn hun huizen, hun land ontvlucht en zijn op zoek naar veiligheid. Bornem is gastvrij en wil deze mensen graag helpen. Wil jij ook helpen?

Heb jij een #plekvrij? 

Heb je een plek vrij en ben je bereid om mensen uit Oekraïne op te vangen? Vul het formulier in en stel je kandidaat als verblijfplaats voor gevluchte Oekraïners.

Goed om weten:

 • In Bornem kijken we in eerste instantie uit naar verblijfplaatsen waar mensen een 'eigen plekje' kunnen vinden, in ons eigen patrimonium, bij partners zoals o.a. Woonveer en bij particulieren. Dit doen we vanuit de overtuiging dat de opvang waarschijnlijk voor langere tijd zal nodig zijn. Langdurig samenwonen in een gastgezin vraagt een groot engagement van het gastgezin en heel wat flexibiliteit van de Oekraïense vluchtelingen die worden opgevangen.
 • Eigenaars van een woning op het leegstandsregister worden vrijgesteld van leegstandsheffing vanaf het moment dat hun woning gedurende min. 6 maanden gebruikt wordt als woning.
 • Wanneer alle 'aparte opvangplaatsen' zijn uitgeput en de nood hoog blijft, zullen we ook mensen in opvanggezinnen een plek geven.
 • Je stelt je verblijfplaats enkel ter beschikking voor deze crisissituatie en dus de noodopvang van Oekraïense gezinnen. Het gaat niet om andere noodsituaties.
 • Elk Oekraïens gezin dat een verblijfsaanvraag indient, wordt op voorhand gescreend door het Nationaal Crisiscentrum.

Aan welke voorwaarden moet een opvangplaats voldoen?

 • Bij verblijf in een gastgezin vragen we van elke meerderjarige bewoner van het gastgezin een uittreksel uit het strafregister (model I bij opvang van enkel meerderjarige vluchtelingen, model II bij opvang van minderjarige vluchtelingen).
 • Een opvangplaats moet veilig en gezond bewoonbaar zijn. Er gelden versoepelde woningkwaliteitseisen.
 • We adviseren elk gastgezin en elke eigenaar van een opvangplaats een overeenkomst af te sluiten met het Oekraïens gezin. Daarvoor verwijzen we naar de modelovereenkomsten van Wonen Vlaanderen.
 • We adviseren elk gastgezin en elke eigenaar van een opvangplaats een opvang- of verblijfsvergoeding te vragen aan het opgevangen gezin. Ook hiervoor adviseren we om gebruik te maken van de voorgestelde vergoedingen door de Vlaamse overheid. De Oekraïense vluchtelingen hebben bij toekenning van hun A-kaart (verblijfsvergunning) recht op een equivalent leefloon waarmee deze vergoeding betaald kan worden.

Ik heb me kandidaat gesteld als gastgezin voor Oekraïners op de vlucht. Wat kan ik verwachten?

 • De kandidaat-gastgezinnen worden gefaseerd gecontacteerd voor een huisbezoek door maatschappelijk werkers van de sociale dienst. Tijdens dit huisbezoek wordt de opvangplaats bekeken en wordt nagegaan of die beantwoordt aan de minimale kwaliteitseisen. Verder wordt er in gesprek gegaan over het engagement en de verwachtingen van het gastgezin.
 • Er wordt een ondersteuningsaanbod uitgewerkt voor gastgezinnen die hier behoefte aan hebben, met mogelijkheid tot het uitwisselen van ervaringen, tips rond conflicthantering e.d.
 • De website vlaanderenhelptoekraïne.be bundelt heel wat nuttige info en tips voor gastgezinnen.

Spreek jij Russisch en/of Oekraïens en Nederlands of Engels?

 • Ben je bereid om (telefonisch) te tolken voor Oekraïense vluchtelingen? Heel erg bedankt! Stuur een mailtje naar sociaalhuis@bornem.be met je naam, telefoonnummer en e-mailadres.

Vang je Oekraïense vluchtelingen op via je eigen netwerk?

 • Ze registreren zich best zo snel mogelijk bij Fedasil in Brussel (Heizel - paleis 8). Hiervoor kan je een afspraak maken.
 • Nadien registreren je gasten zich in Bornem, bij onze dienst burgerzaken. Ook hiervoor kan je vooraf een afspraak maken. Selecteer bij de producten 'Aanvraag/afhaal VIK (vreemdelingenidentiteitskaart).
 • Vraag mensen om zich aan te melden bij het Sociaal Huis voor de aanvraag van een equivalent leefloon of andere ondersteuning. Je kan er elke voormiddag terecht zonder afspraak of maak een afspraak via sociaalhuis@bornem.be of 03 890 60 70.
 • Na aanmelding bij het Sociaal Huis, kunnen mensen ook op de hoogte worden gebracht van ontmoetingsmomenten met andere Oekraïners in Bornem e.d.
 • Weet dat er niet onmiddellijk alternatieve opvangplaatsen beschikbaar zijn wanneer het samenleven in huis niet vlot loopt. Neem gerust contact en we trachten samen te werken naar een oplossing.
 • Neem een kijkje op deze site van het Agentschap Integratie & Inburgering voor interessante info, in het Oekraïens of in het Russisch.

Wil je spullen doneren?

Bornem start geen inzamelactie voor goederen en meubilair. Wil je meubels schenken? Dan kan je terecht bij onze partner, Spoor 2.

Wil je financieel steunen?

 • Het Belgisch Consortium 12-12 zamelt geld in voor de slachtoffers uit Oekraïne. Je kan een gift doen via de website 12-12.be.
 • Het Rode Kruis zamelt geld in om ter plaatse voedsel, water en medicijnen aan te kopen. Een bijdrage storten kan via website of op het rekeningnummer BE53 0000 0000 5353, met de mededeling 'Oekraïne'.
 • Artsen zonder Grenzen biedt noodhulp aan in Oekraïne en de buurlanden. Een bijdrage storten kan online of op het rekeningnummer BE73 0000 0000 6060, met de mededeling 'INT'.
 • Lokaal kan je Vluchtelingenwerk Klein-Brabant/Vaartland steunen in hun werking voor mensen op de vlucht. Meer info vind je via deze website.

Wil je je als vrijwilliger inzetten voor nieuwkomers in onze gemeente?

 • Via de Babbelbox bied je oefenkansen Nederlands voor nieuwkomers in Bornem die Nederlands leren.
 • Je kan je als buddy aanmelden bij het netwerk van Vluchtelingenwerk Klein-Brabant/Vaartland. Bij elke concrete vraag, spreken zij hun netwerk aan.

Meer info

Gepubliceerd op 19 apr 2022
Nieuwsoverzicht
Oekraïne

Meer info

adres
Broekstraat 40B2880 Bornem
Stratenplan
Wegbeschrijving
Tel. tel.
03 890 60 70
e-mail
sociaalhuis@bornem.be

Openingsuren

Vandaag:9 tot 12 uur en 13 tot 16 uur

Enkel op afspraak van maandag t.e.m. vrijdag van 9 - 12 uur en van 13 - 16 uur.

Deel deze pagina