Dit nieuwsbericht is niet actueel.

Werken aan Scheldedijk voor Sigmaplan

De werken in Hingene in het kader van het Sigmaplan zijn gestart. Hiervoor wordt de dijk afgesloten tussen Vitsdam en Notelaersdreef.

Wandelaars en fietsers moeten de aangeduide omleiding volgen om opnieuw op de dijk te komen. 

Wat is het Sigmaplan

Het Sigmaplan is een project van de Vlaamse overheid dat het risico op overstromingen rond de Schelde en haar zijrivieren verkleint.

Behalve watersnood voorkomen, wil het Sigmaplan ook typische riviernatuur in ere herstellen. In totaal neemt het Sigmaplan zowat 260 kilometer rivierenland onder handen, waaronder dus ook in Bornem. Het Sigmaplan werd al in 1977 gelanceerd door de overheid. Er werd gestart met het verhogen van o.a. de dijken langs de Schelde tot op Sigmahoogte. Door nieuwe wetenschappelijke inzichten en de klimaatverandering werd het Sigmaplan geactualiseerd. De nadruk kwam nog meer te liggen op ruimte voor de rivier. Dat gebeurt met speciaal ingerichte gecontroleerde overstromingsgebieden.

Overstromingsgebieden als klimaatbuffers

Waarom

De Scheldevallei is in het bijzonder gevoelig aan overstromingen tijdens stormtij. Dat valt gemiddeld één of twee keer per jaar voor wanneer het springtij, dat twee keer per maand optreedt, samenvalt met een noordwesterstorm op de Noordzee. Hevige wind en hoge waterstanden zorgen dan samen voor stormvloedgolven die via de Schelde het binnenland inrollen.  Een antwoord hierop zijn overstromingsgebieden.

Groot Schoor Hingene

Het Sigmaplan ontpoldert met de steun van LIFE Sparc, o.a. het Groot Schoor in Hingene. De Schelde zal dan het gebied binnen en buiten stromen op het ritme van de getijden. Zo ontstaat er getijdennatuur. Rond het Groot Schoor wordt een Scheldedijk aangelegd die sterk genoeg is om zelfs bij stormtij het water tegen te houden. Daarop komt een jaagpad, waarop men kan wandelen en fietsen. Deze nieuwe Scheldedijk krijgt ook een vooroever. Daardoor moet er minder breuksteen worden geplaatst en ontstaat er sneller een natuurlijk scherm met riet en bos tussen de ontpoldering en het jaagpad.

Als deze nieuwe dijk klaar is, wordt de bestaande dijk langs de Schelde verlaagd. Via een bres in de dijk en een geul wordt het rivierwater in goede banen geleid. Als deze werken klaar zijn, zal het Groot Schoor een deel van de kracht van het water opvangen voor het de nieuwe Scheldedijk bereikt. Op die manier zal er een krekenpatroon tot ontwikkeling komen, waarlangs het water in- en uitstroomt. Op termijn zal het gebied uitgroeien tot een zoetwaterschor, om uiteindelijk te evolueren tot een wilgenvloedbos.

Om de natuurlijke ontwikkeling van het gebied te optimaliseren, worden ook een aantal bestaande structuren, zoals de weg langs de huidige Scheldedijk en de aanwezige bebouwing en beplanting. Daarnaast wordt de Scheldedijk deels afgegraven en worden de buitendijkse slikken en schorren hersteld.

Weetje!

Het grootste deel van het bouwmateriaal (breukstenen en grondspecie) voor de werken in Groot Schoor wordt aangevoerd via het water. Hiervoor wordt een tijdelijke losplaats aangelegd langs de Schelde, om zo min mogelijk hinder op de weg te veroorzaken. Op de foto onderaan zie je een voorbeeld van een tijdelijke (dubbele) loskade in Vlassenbroek

Gepubliceerd op 27 apr 2022
Nieuwsoverzicht
Sigmaplan

Meer info

adres
Hingenesteenweg 132880 Bornem
Stratenplan
Wegbeschrijving
Tel. tel.
03 890 69 00
e-mail
communicatie@bornem.be

Openingsuren

Vandaag:9 tot 12 uur en 13.30 tot 19 uur

Enkel op afspraak tussen 9 en 12 uur van maandag t.e.m. vrijdag. Op woensdag ook tussen 13.30 en 19 uur.

Deel deze pagina