Probleem met je energiecontract?

De laatste maanden krijgt de FOD Economie meer en meer klachten over oneerlijke handelspraktijken bij energiecontracten.

De klachten bij de FOD Economie gaan vooral over het eenzijdig aanpassen van contracten, het aanpassen van prijzen en de gebrekkige toepassing van je rechten bij het stopzetten van overeenkomsten. In die meldingen komen een aantal fenomenen regelmatig terug. Het gaat bijvoorbeeld over de aanpassing van contracten waarbij het contract verandert van een vast naar een variabel tarief (zowel op het moment dat je bestaande contract afloopt, als pogingen om lopende contracten aan te passen), de verhoging van de maandelijkse voorschotten of het aanrekenen van extra kosten (voor eigenaars van zonnepanelen).

Veel burgers stellen zich daarover vragen of kennen hun rechten niet. Om de consumenten wegwijs te maken, lijstte de FOD Economie de belangrijkste vragen en antwoorden op.

Alles over energiecontracten in 9 vragen en antwoorden

 1. Mag mijn energieleverancier zelf mijn contract beëindigen?
  Een energieleverancier mag je contract enkel beëindigen wegens wanbetaling. Als je na een herinneringsbrief en na een ingebrekestelling (waar vaak extra kosten aan verbonden zijn) je energiefactuur niet betaalt, dan mag je leverancier je contract opzeggen. Hij mag je daar geen extra vergoeding voor aanrekenen en moet je twee maanden de tijd geven om een nieuwe energieleverancier te zoeken. Heb je twee 2 maanden geen contract afgesloten met een andere energieleverancier? Dan kom je automatisch bij de sociale of uitzonderingsleverancier terecht, en dat tegen een ontradingstarief. Je elektriciteit of gas wordt dus niet afgesloten. Wel zal je meer moeten betalen. Je hebt er dus alle belang bij om op tijd een nieuw contract af te sluiten bij een andere leverancier.
  Opgelet, heeft je energieleverancier het consumentenakkoord niet ondertekend, dan kunnen er andere regels gelden. Zoek hier op of je leverancier gebonden is door het consumentenakkoord.

 2. Mag mijn energieleverancier mijn voorschotten verhogen?
  Je energieleverancier kan je voorstellen om de voorschotfactuur te verhogen. Bij een vast contract moet het vaste tarief bij de eindafrekening natuurlijk van toepassing blijven. Je hebt steeds het recht een wijziging aan de voorschotfactuur te weigeren. Is je energieleverancier het niet eens met je tegenvoorstel, dan moet hij dat beargumenteren. Het volstaat daarbij niet om enkel te verwijzen naar je geschatte verbruik als er specifiekere gegevens beschikbaar zijn.
  De som van je voorschotfacturen ligt zo dicht mogelijk bij de kost van je jaarlijkse energieverbruik. Ligt die kost hoger, dan krijg je op je eindafrekening het verschil terugbetaald. Ligt die lager, dan betaal je bij.
  Het kan in sommige gevallen dus beter zijn om te anticiperen op de hoge marktprijzen en meer te betalen op je voorschotfactuur. Zo vermijd je dat je op de eindafrekening nog veel moet bijbetalen. De voorwaarden voor de berekening van voorschotten moeten uitdrukkelijk door leverancier en consument goedgekeurd worden. Je leverancier moet alle berekeningsmethodes transparant uitleggen. Wijzigingen op basis van verondersteld gebruik zijn niet langer toegestaan.
  Ga in elk geval in dialoog met je leverancier als je vragen hebt of meer uitleg wenst.

 3. Kan mijn energieleverancier eenzijdig mijn vast contract aanpassen naar een variabel contract?
  Dat kan niet voor contracten van bepaalde duur.
  Een energieleverancier heeft bij contracten van onbepaalde duur wel het recht om de prijs eenzijdig aan te passen, op voorwaarde dat je de overeenkomst als klant binnen een redelijke termijn gratis kan beëindigen als je daar niet mee akkoord gaat.
  Opgelet, bij sommige energiecontracten van onbepaalde duur is er wel sprake van een vaste prijsgarantie of een indexering voor een bepaalde looptijd. Die moet natuurlijk wel gerespecteerd worden. Kijk dus zeker na in je contract hoe dat bij jou zit.

 4. Kan ik op elk moment van energieleverancier veranderen?
  Ja, je kan als consument zelf kiezen wanneer je van energieleverancier verandert maar je moet wel rekening houden met de opzegtermijn van één maand. Opgelet, die termijn is niet van toepassing voor eigenaars van zonnepanelen. Daarnaast kan het zijn dat je aan het begin van je contract enkele vaste kosten betaalde die je niet terugkrijgt.
  Voor je verandert, doe je best een vergelijking van de prijzen via een simulator op de websites van de CREG (federaal), VREG (Vlaams Gewest), Brugel (Brussels Hoofdstelijk Gewest) of Cwape (Waals gewest).

 5. Ben ik verplicht om gas en elektriciteit bij dezelfde leverancier te nemen?
  Neen, je hebt altijd twee aparte contracten voor gas en elektriciteit, ook als je voor beide klant bent bij dezelfde energieleverancier. Je kan dus gerust voor je gas en elektriciteit verschillende leveranciers kiezen. Vergeet zeker niet om een vergelijking van de prijzen de doen via een simulator op de websites van de CREG (federaal), VREG (Vlaams Gewest), Brugel (Brussels Hoofdstelijk Gewest) of Cwape (Waals gewest).

 6. Kan ik een te snel getekend energiecontract nog annuleren?
  Gaat het om een energiecontract dat je telefonisch of online aanging, dan heb je vanaf het moment dat je het ondertekende, 14 dagen de tijd om je annuleringsverzoek op te sturen (per brief of e-mail).
  Heb je het contract getekend via een huis-aan-huis-verkoper? Ook dan heb je nog 14 dagen de tijd om te annuleren.

 7. Ik betwist mijn factuur. Moet ik toch betalen?
  Zolang de energiefactuur (voorschotfactuur, jaarlijkse of tussentijdse afrekening of slotfactuur) wordt betwist en de klacht over de factuur terecht is, moet de energieleverancier de invordering van de betwiste bedragen opschorten.

 8. Ik verhuis. Moet ik een nieuw contract afsluiten?
  Neen, bij een verhuis wordt je energiecontract gewoon overgezet. Je moet daarvoor het energieovernamedocument invullen. Je kan er natuurlijk ook voor kiezen om het contract wel stop te zetten en een nieuw contract aan te gaan bij een andere leverancier.

 9. Welke maatregelen nam de overheid om de energiefactuur te verlichten?
  Door de forse stijging van energieprijzen, nam de regering verschillende maatregelen met de bedoeling om de energiefactuur te verlichten:
  1. een tijdelijke verlaging van de btw op elektriciteit en gas naar 6 % (tot 30 september)
  2. uitbreiding en verlenging van het sociaal tarief tot 30 september + de toekenning van een energiecheque van 80 euro
  3. een verwarmingspremie van 100 euro netto voor alle huishoudens
  4. een premie van 200 euro voor huishoudens die verwarmen met gasolie of propaan
  5. een tijdelijk verlaging van de accijns op diesel en benzine
  6. een inwerkingtreding van de “omgekeerde cliquet” van 1,7 euro per liter
  7. de verlaging van de btw op fotovoltaïsche zonnepanelen, thermische zonnepanelen, zonneboilers en warmtepompen.

Voor meer info en vragen kan je via deze website terecht bij de FOD Economie.

Blijf je graag op de hoogte van info en nieuws over jouw (deel)gemeente? Volg onze Facebookpagina of schrijf je hier in voor onze tweewekelijkse nieuwsbrief.  

Gepubliceerd op 20 mei 2022
Nieuwsoverzicht
Rekening

Meer info

adres
Hingenesteenweg 132880 Bornem
Stratenplan
Wegbeschrijving
Tel. tel.
03 890 69 12
e-mail
financien@bornem.be

Openingsuren

Vandaag:9 tot 12 uur

Deel deze pagina