Dit nieuwsbericht is niet actueel.

Basispakketten elektriciteit en gas

Enkele maanden geleden kondigde de regering heel wat steunmaatregelen aan om de energiefactuur van de huishoudens te verlichten.

Daarbij horen ook een basispakket 1 en 2 voor elektriciteit en gas. Wat is nu het verschil tussen beide premies? We geven een overzicht.

Basispakket 1

Er zijn twee basispakketten voor elektriciteit en gas. Het eerste basispakket is een premie die wordt toegekend aan elk huishouden dat op 30 september 2022 een lopend contract had voor elektriciteit en/of gas of huishoudens die op die datum een collectieve installatie voor gas hadden.
 
Een collectief gasverwarmingssysteem houdt in dat er één centrale gasverwarmingsinstallatie en dus ook één contract is, bijvoorbeeld voor verschillende bewoners van een appartementsgebouw. Elke bewoner betaalt een bijdrage aan de syndicus of een andere gebouwbeheerder die dan de volledige factuur betaalt. Je beschikt in dat geval dus niet over een eigen factuur.
 
Je krijgt 61 euro per maand als je een contract hebt voor elektriciteit en 135 euro per maand als je een contract voor gas hebt. Basispakket 1 gaat over de maanden november en december. Dat wil zeggen dat je voor die twee maanden een premie van in totaal 122 euro ontvangt voor je elektriciteitscontract en een premie van in totaal 270 euro voor je gascontract.
 
Het moet telkens gaan om een contract voor huishoudelijk gebruik. Contracten voor commerciële of professionele activiteiten komen dus, net zoals bij de eerdere verwarmingspremie van 100 euro, niet in aanmerking.
 
De premie geldt voor alle variabele contracten. Heb je een vast contract, dan krijg je de premies enkel als dat contract werd afgesloten of hernieuwd na 30 september 2021.
 
Opgelet: je krijgt de premie niet als je het sociaal tarief geniet.

Basispakket 2

Voor het tweede basispakket gelden exact dezelfde voorwaarden maar kijken we naar de situatie op 31 december 2022.
 
Basispakket 2 gaat over de maanden januari, februari en maart. Je krijgt voor die drie maanden dus een premie van in totaal 183 euro voor elektriciteit en 405 euro voor gas.

Hoe ontvang je de premies van de basispakketten?

Je krijgt het basispakket in de overgrote meerderheid van de gevallen automatisch. Je energieleverancier stort het op je rekening of trekt de premie af van je voorschot- of afrekeningsfactuur. Daarbij staat steeds de vermelding “Federaal basispakket elektriciteit 2022” / “Federaal basispakket gas 2022” of “Federaal basispakket elektriciteit 2023” / “Federaal basispakket gas 2023”.
 
Je ontvangt de premie van het basispakket 1 in principe van de leverancier waarmee je een contract had op 30 september 2022. Voor basispakket 2 is dat de leverancier waarmee je een contract had op 31 december 2022.
 
Dat is niet het geval voor diegenen die de premie aanvragen voor een collectief gasverwarmingssysteem. In dat geval voert de Federale Overheidsdienst Financiën de betaling uit.
 
Afhankelijk van je energieleverancier ontvang je elk basispakket in één of meerdere keren.
Opgelet, voor basispakket 2 wisselen de FOD Economie en je energieleveranciers op dit ogenblik informatie uit. Je ziet die dus nog niet meteen verschijnen op je voorschotfactuur of afrekening. Dat is ten vroegste eind februari het geval.

Voor meer informatie kan je terecht op deze website

Gepubliceerd op 13 jan 2023
Nieuwsoverzicht
Gas

Meer info

adres
Hingenesteenweg 132880 Bornem
Stratenplan
Wegbeschrijving
Tel. tel.
03 890 69 00
e-mail
communicatie@bornem.be

Openingsuren

Vandaag:9 tot 12 uur en 13.30 tot 19 uur

Enkel op afspraak tussen 9 en 12 uur van maandag t.e.m. vrijdag. Op woensdag ook tussen 13.30 en 19 uur.

Deel deze pagina