Steenweg gestript: voorbereidende werken

Op maandag 6 maart starten enkele nutsbedrijven met voorbereidende werken aan de Sint-Amandsesteenweg. Die verlopen in twee delen en duren tot midden juni.

Deel A: Branstsedreef naar Dulftstraat (fietspadzijde)

De voorbereidende nutswerken starten aan het kruispunt met de Branstsedreef langs de kant van het fietspad. Over een periode van 7 weken wordt er gewerkt met werfzones van 150 meter tot aan de Dulftstraat. We proberen de hinder tijdens de werken zoveel mogelijk te beperken. Daarom laten we het gemotoriseerd verkeer door middel van verkeerslichten beurtelings voorbij de werfzone rijden aan max. 30 km/uur. De helft van de rijstrook richting Bornem wordt ingenomen voor de fietsers. Zo zijn ze afgesloten van de werken en van het verkeer.

Werken aan het kruispunt Dulftstraat x Absveldstraat

Wanneer de werken zich ter hoogte van de Dulftstraat bevinden, wordt er gewerkt aan het kruispunt met de Absveldstraat. Het kruispunt wordt dan volledig afgesloten voor een drietal weken. Fietsers en voetgangers krijgen steeds doorgang. Er wordt plaatselijk een omleiding voorzien voor gemotoriseerd verkeer.

Deel B: Dulftstraat naar Branstsedreef (supermarktzijde)

Na de werken aan het kruispunt wordt de werfsituatie omgedraaid en gaat het richting Branstsedreef langs de supermarktzijde. Ook hier werkt de aannemer met werfzones van 150 meter en moet het gemotoriseerd verkeer beurtelings voorbij de werfzone rijden. Deze werken duren een vijftal weken.
Fietsers kunnen tijdens deze periode opnieuw het fietspad langs de kant van het kerkhof gebruiken.

Zijstraten van de Sint-Amandsesteenweg

De zijstraten van de Sint-Amandsesteenweg worden afgesloten langs de kant van de steenweg wanneer ze in de werfzone liggen. We voorzien hier een plaatselijke omleiding.

Praktische informatie

Bereikbaarheid winkels
De winkels blijven heel de periode van de werken bereikbaar.

Werfzone
Aan de voorzijde van de afgesloten werfzone worden een drietal parkeerplaatsen voorzien waar bewoners, postbode of pakjesdiensten kunnen parkeren.
De rijstrook die aan de fietszone grenst, wordt door de aannemer ingenomen om met graafmachines/vrachtwagens/kabels/buizen/… te kunnen werken.

Timing
De aannemer probeert de werken af te ronden tegen midden juni. Deze planning is uiteraard onder voorbehoud van de weersomstandigheden.

Afbraakwerken

De heraanleg van de Sint-Amandsesteenweg gaat ook gepaard met enkele afbraakwerken. 
Het tankstation is als eerste aan de beurt, zodat er nadien meer plaats is om de hoekwoning met de Dulftstraat af te breken. 
Na deze afbraak maakt de aannemer in de loop van maart een nieuwe (voorlopig tijdelijke) toegang tot het kerkhof langs de Guil. Hierna gaat ook de kerkhofmuur tegen de vlakte. Tijdens deze werken schermen we alles veilig af, zodat er geen inkijk is naar het kerkhof.
De bouw van de nieuwe kerkhofmuur staat in het najaar gepland, voor de start van fase 1 van de rioleringswerken.

Voor meer informatie over het project Steenweg gestript kan je terecht op het informatieplatform en kan je je inschrijven op de nieuwsbrief

Gepubliceerd op 8 mrt 2023
Nieuwsoverzicht
Steenweg

Meer info

adres
Hingenesteenweg 132880 Bornem
Stratenplan
Wegbeschrijving
Tel. tel.
03 890 69 20
e-mail
patrimonium@bornem.be

Openingsuren

Vandaag:9 tot 12 uur en 13.30 tot 19 uur

Enkel op afspraak tussen 9 en 12 uur van maandag t.e.m. vrijdag. Op woensdag ook tussen 13.30 en 19 uur. 

Opgelet: op woensdag is de dienst telefonisch bereikbaar tot 17 uur. 

adres
Hingenesteenweg 132880 Bornem
Stratenplan
Wegbeschrijving
Tel. tel.
03 890 69 20
e-mail
mobiliteit@bornem.be

Openingsuren

Vandaag:9 tot 12 uur en 13.30 tot 19 uur

Enkel op afspraak tussen 9 en 12 uur van maandag t.e.m. vrijdag. Op woensdag ook tussen 13.30 en 19 uur. 

Opgelet: op woensdag is de dienst telefonisch bereikbaar tot 17 uur. 

Deel deze pagina