Dit nieuwsbericht is niet actueel.

Bekendmaking van het besluit en plan MER sectorale milieuvoorwaarden voor windturbines

De Vlaamse Regering heeft op 7 juli 2023 een besluit met sectorale milieuvoorwaarden vastgesteld die van toepassing zijn op alle vergunningsplichtige en meldingsplichtige inrichtingen voor het opwekken van elektriciteit door middel van windenergie in Vlaanderen. Dit besluit werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 17 juli 2023.

Met dit besluit stelt de Vlaamse Regering sectorale milieuvoorwaarden voor windturbines vast om de mogelijke milieuhinder ervan voor omwonenden te voorkomen of te beperken.

Concreet gaat het om de slagschaduw-, veiligheids- en geluidsaspecten van de exploitatie van windturbines uit rubrieke 20.1.6. van de indelingslijst die bij titel II van het Vlarem is gevoegd.

In een plan –MER zijn de mogelijke effecten van deze sectorale voorwaarden op mens en milieu onderzocht. Het Team Omgevingseffecten (team Mer) keurde het plan-MER goed op 21 april 2023.

De documenten liggen ter inzage van 14 augustus 2023 t.e.m. 16 oktober 2023.

 

Je kunt volgende documenten raadplegen:

  • Het besluit voor sectorale voorwaarden windturbines;
  • Het bijhorende plan-MER
  • De bijhorende verklaring over de milieueffectrapportage

Via de volgende kanalen:

Gepubliceerd op 10 aug 2023
Nieuwsoverzicht
Info

Meer info

adres
Hingenesteenweg 132880 Bornem
Stratenplan
Wegbeschrijving
Tel. tel.
03 890 69 21
e-mail
omgeving@bornem.be

Openingsuren

Vandaag:9 tot 12 uur

Enkel op afspraak tussen 9 en 12 uur van maandag t.e.m. vrijdag. Op woensdag ook tussen 13.30 en 19 uur. 

Opgelet: op woensdag is de dienst telefonisch bereikbaar tot 17 uur. 

adres
Hingenesteenweg 132880 Bornem
Stratenplan
Wegbeschrijving
Tel. tel.
03 890 69 21
e-mail
wonen@bornem.be

Openingsuren

Vandaag:9 tot 12 uur

Enkel op afspraak tussen 9 en 12 uur van maandag t.e.m. vrijdag. Op woensdag ook tussen 13.30 en 19 uur.

Deel deze pagina