Voorlopige vaststelling Beleidsplan Ruimte Bornem en start openbaar onderzoek

Op 16 april 2024 heeft de gemeenteraad van Bornem een besluit genomen waarin ze het ontwerp-beleidsplan Ruimte Bornem voorlopig heeft vastgesteld en waarbij ook een plan-milieueffectrapport (plan-MER) hoort.

Het ontwerp-Beleidsplan Ruimte Bornem bevat een strategische visie en twee beleidskaders, namelijk (1) Leefbare Dorpen en (2) Open Ruimte.

Voor het Beleidsplan Ruimte Bornem en het plan-MER wordt nu een openbaar onderzoek georganiseerd. Vanaf maandag 6 mei 2024 tot en met zondag 4 augustus 2024 liggen beide plannen ter inzage op het gemeentehuis van Bornem. Het plan-MER kan je ook op afspraak inkijken bij het Team Omgevingseffecten in Brussel (Koning Albert II-laan 20 bus 8, 1000 Brussel) of via de website www.omgevingvlaanderen.be.

Je kan het ontwerp-Beleidsplan Ruimte en de ontwerp-plan-MER ook, vanaf de aanvang van het openbaar onderzoek, volledig bekijken via de webpagina: https://aanboordinbornem.be/2040. Op deze webpagina vindt u tevens alle procesinformatie.

Op woensdag 19 juni wordt er een infomarkt georganiseerd in zaal Kloosterheide.

Reacties op het ontwerp-Beleidsplan Ruimte Bornem en het ontwerp-plan-MER moeten uiterlijk op 4 augustus schriftelijk bezorgd en gericht worden aan het gemeentebestuur Bornem. Dit kan op volgende manieren:

  • Per e-mail aan omgeving@bornem.be.
  • Per aangetekend schrijven aan het gemeentebestuur Bornem, Hingenesteenweg 13, 2880 Bornem
  • Door afgifte tegen ontvangstbewijs op het gemeentehuis Bornem, Hingenesteenweg 13, 2880 Bornem

Hou er rekening mee dat je adviezen, opmerkingen of bezwaren voldoende duidelijk moeten zijn en met een duidelijke vermelding van het plan (Beleidsplan Ruimte of plan-MER) waarop je reageert.

Gepubliceerd op 3 mei 2024
Nieuwsoverzicht
Info

Meer info

adres
Hingenesteenweg 132880 Bornem
Stratenplan
Wegbeschrijving
Tel. tel.
03 890 69 21
e-mail
omgeving@bornem.be

Openingsuren

Vandaag:9 tot 12 uur

Enkel op afspraak tussen 9 en 12 uur van maandag t.e.m. vrijdag. Op woensdag ook tussen 13.30 en 19 uur. 

Opgelet: op woensdag is de dienst telefonisch bereikbaar tot 17 uur. 

adres
Hingenesteenweg 132880 Bornem
Stratenplan
Wegbeschrijving
Tel. tel.
03 890 69 21
e-mail
wonen@bornem.be

Openingsuren

Vandaag:9 tot 12 uur

Enkel op afspraak tussen 9 en 12 uur van maandag t.e.m. vrijdag. Op woensdag ook tussen 13.30 en 19 uur.

Lees meer artikels over

Deel deze pagina