Veiligheidsmonitor 2024

De Veiligheidsmonitor is een enquête die bij de bevolking peilt naar verschillende veiligheidsthema’s.

Via deze bevraging word je als burger bevraagd over buurtproblemen, het onveiligheidsgevoel, mogelijks slachtofferschap en de kwaliteit van het politieoptreden. Deze bevraging wordt georganiseerd door de politie, in samenwerking met de FOD Binnenlandse Zaken en de lokale besturen. De antwoorden van de respondenten worden anoniem verwerkt.

Ook in onze gemeente zullen verschillende inwoners via een statistische toevalssteekproef geselecteerd worden om deel te nemen aan deze bevraging. Deze inwoners krijgen in de periode mei-juni een uitnodiging tot deelname aan de bevraging in de brievenbus. De resultaten van deze bevraging worden in het eerste semester van 2025 verwacht.

De gegevens die via deze bevraging verzameld worden, bevatten zeer waardevolle informatie voor de verdere uitwerking van het veiligheidsbeleid in onze gemeente en de ruimere politiezone. Daarom willen we aan de geselecteerde inwoners vragen om in te gaan op de uitnodiging om deel te nemen aan het onderzoek en even tijd vrij te maken om de vragen van de enquête te beantwoorden. Jouw medewerking is van groot belang !

Alvast heel hard bedankt !

Gepubliceerd op 21 mei 2024
Nieuwsoverzicht
Veiligheid

Meer info

adres
Hingenesteenweg 132880 Bornem
Stratenplan
Wegbeschrijving
Tel. tel.
03 890 69 00
e-mail
communicatie@bornem.be

Openingsuren

Vandaag:9 tot 12 uur

Enkel op afspraak tussen 9 en 12 uur van maandag t.e.m. vrijdag. Op woensdag ook tussen 13.30 en 19 uur.

Deel deze pagina