Bekijk online
Ga naar website

Stel je kandidaat voor de adviesraad lokale economie

Sfeerbeeld
Beste ondernemer, betrokkene, dorpsgenoot

Na een lange en zware periode komt het openbare leven opnieuw een beetje op gang. Tijd om nu ook de adviesraad Lokale economie terug leven in te blazen en samen te stellen. We willen hierbij alle betrokkenen, zo veel mogelijk sectoren, de bedrijven in de KMO- en industriezones, de winkeliers en horeca, de verenigde en niet verenigde ondernemers van groot tot klein betrekken. Al deze groepen zullen niet altijd samen vergaderen, omdat de onderwerpen zeer verscheiden zijn.
De manier waarop we deze raad gaan invullen, bepalen we uiteraard in onderling overleg. Eventuele opmerkingen of suggesties voor de werking mogen steeds doorgegeven worden.
Mogen wij je vragen om jouw kandidatuur, individueel of vanuit een vereniging, per mail te sturen naar onze dienst lokale economie op economie@bornem.be voor donderdag 30 september 2021. Graag je volledige adres- en contactgegevens meegeven, alsook je link met het bedrijfsleven of andere organisaties en een korte motivatie.
We proberen een werkbare raad op te stellen met vertegenwoordigers uit alle bedrijvenverenigingen en belangengroepen, maar ook met afgevaardigden uit alle KMO- en industriezones. Het is onze bedoeling om met deze raad op korte termijn aan de slag te gaan en jou adviezen te kunnen vragen over belangrijke uitdagingen en ook kleinere praktische zaken die belang hebben voor het bedrijfsleven van onze ondernemende gemeente.

Met vriendelijke groeten,
Wouter Schelfhout
deskundige lokale economie
&
Stefaan De Landtsheer
schepen lokale economie

Inhoud


Nieuws


Hingenesteenweg 13 2880 Bornem | T 03 890 69 06 | communicatie@bornem.be | www.bornem.be
uitschrijven