RUP nr.15 Lindestraat

Het binnengebied Lindestraat komt vanuit stedenbouwkundige hoek in aanmerking als aanvulling op de reeds aanwezige bebouwing.
De opmaak van het RUP Lindestraat is in functie van de realisatie van een sociaal en betaalbaar woningbouwproject in het centrum van de gemeente.
Om die ontwikkeling te realiseren, maakt de gemeente dit RUP op om delen van de omgevende verkaveling ongedaan te maken en om de delen gelegen in een strook voor binnenplaatsen en tuinen volgens het BPA Landelijk gebied detailplan nr.19 te herbestemmen.
De opmaak van het RUP is opgenomen in de bindende bepalingen van de tweede partiële herziening van het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan.

Status

Voorlopig vastgesteld door de gemeenteraad op 10 september 2013.
Openbaar onderzoek werd gehouden van 7 oktober 2013 tot en met 6 december 2013.
Definitieve vaststelling door de gemeenteraad op 11 maart 2014.
Goedgekeurd door de deputatie van de provincie Antwerpen op 19 juni 2014.
Publicatie in het Belgisch Staatsblad op 19 augustus 2014.

Openingsuren & contact

Omgeving

Tel. tel.
03 890 69 21
e-mail
omgeving@bornem.be

Openingsuren

Vandaag:9 tot 12 uur en 13.30 tot 19 uur

Enkel op afspraak tussen 9 en 12 uur van maandag t.e.m. vrijdag. Op woensdag ook tussen 13.30 en 19 uur. 

Opgelet: op woensdag is de dienst telefonisch bereikbaar tot 17 uur. 

Wonen

Tel. tel.
03 890 69 21
e-mail
wonen@bornem.be

Openingsuren

Vandaag:9 tot 12 uur en 13.30 tot 19 uur

Enkel op afspraak tussen 9 en 12 uur van maandag t.e.m. vrijdag. Op woensdag ook tussen 13.30 en 19 uur.

Deel deze pagina