Vergunning taxi en verhuur van voertuigen met bestuurder

Voor het bekomen van een vergunning voor het verhuur van voertuigen met bestuurder (VVB) kan je een aanvraag doen via het formulier onderaan deze pagina. Breng het binnen bij de dienst Patrimonium tijdens de openingsuren van het gemeentehuis.

Wat meebrengen

- Een kopie van uw identiteitskaart

- De statuten van uw firma

- Een uittreksel van het strafregister van de exploitant, dat hoogstens 3 maand oud is

- Een bewijs van de basiskennis van het bedrijfsbeheer, afgeleverd door het ondernemingsloket

- Een document waaruit blijkt dat de exploitant in orde is met de sociale lasten (zelfstandige en/of RSZ)

- Een attest waaruit blijkt dat de exploitant in orde is met de fiscale lasten

- Een lijst met de gewenste commerciële kortingen

- Bewijsstukken die aantonen dat de exploitant over de voertuigen mag beschikken (aankoop-, leasing- en bestelbonnen)

- De tarieven die u aan de klanten zult aanbieden (voorbeelden, publiciteit, print, website,...)

- De volgende documenten, die uiterlijk voor de opmaak van de taxikaarten moeten worden bezorgd: kopieën van het verzekeringsbewijs (groene kaart), de verzekeringspolis, de technische keuring, het eenvormigheidsattest, het inschrijvingsbewijs

Meer info

Voor meer informatie kan je steeds mailen naar vergunningen@bornem.be

Openingsuren & contact

Patrimonium

Tel. tel.
03 890 69 20
Fax fax
03 890 69 29
e-mail
patrimonium@bornem.be

Openingsuren

Vandaag gesloten

Deel deze pagina