Vergunning taxi, vervoer van voertuigen met bestuurder, exploiteren van een dienst voor individueel bezoldigd personenvervoer en bestuurderspas

Voor het bekomen van een vergunning voor taxi, VVB en het exploiteren van een dienst voor individueel bezoldigd personenvervoer kan je een aanvraag doen via het formulier onderaan deze pagina of online via het portaal https://centaurus2020.vlaanderen.be. Breng het binnen bij de dienst Patrimonium tijdens de openingsuren van het gemeentehuis.

Procedure

Voor dit product maak je een afspraak.

Maak je afspraak

Wat meebrengen

Voor de aanvraag van de vergunning voor voertuigen met bestuurder en het exploiteren van een dienst voor individueel bezoldigd personenvervoer:

 • Een kopie van jouw identiteitskaart.
 • De statuten van jouw firma.
 • Een uittreksel van het strafregister model 596.1 - 27, dat minder dan 3 maanden oud is. In geval van een rechtspersoon wordt een uittreksel bijgevoegd van alle zaakvoerders of bestuurders belast met het dagelijks beheer.
 • Een bewijs dat de exploitant beschikt over een minimale kennis van het Nederlands, gelijk aan het niveau B1 van het Europees Referentiekader voor Talen. Hiertoe volstaat een taaltest, een bewijs van inschrijving in een taalcursus van minstens niveau B1, of een diploma of getuigschrift Nederlandstalig secundair onderwijs of volwassenonderwijs. In geval van rechtspersoon wordt een getuigschrift toegevoegd van alle zaakvoerders of bestuurders belast met het dagelijks beheer.
 • Een document waaruit blijkt dat de exploitant in orde is met de sociale lasten (zelfstandige en/of RSZ).
 • Een attest waaruit blijkt dat de exploitant in orde is met de fiscale lasten.
 • Bewijsstukken die aantonen dat de exploitant over de voertuigen mag beschikken (aankoop-, huurkoop-, huurfinanciering- of bestelbonnen).
 • De tarieven die u aan de klanten zult aanbieden (voorbeelden, publiciteit, print, website,...).
 • De volgende documenten, die uiterlijk voor de opmaak van de vergunningskaarten moeten worden bezorgd:
  - kopieën van het verzekeringsbewijs (groene kaart), de verzekeringspolis, het keuringsbewijs, het certificaat van overeenstemming, het kentekenbewijs (inschrijvingsbewijs).
  - de originele exemplaren van de dienststaat en vervoerbewijs van een testrit.
  - bewijs van talenkennis niveau B1 of een bewijs van talenkennis niveau A2 met    erewoordverklaring om binnen de twee jaar niveau B1 te behalen.

Voor de aanvraag van een bestuurderspas:

 • Een kopie van jouw identiteitskaart.
 • Een uittreksel uit het strafregister model 596.1-28, dat minder dan 3 maanden oud is.
 • Een bewijs dat u beschikt over een minimale kennis van het Nederlands, gelijk aan het niveau B1 (of niveau A2 indien B1 nog niet werd behaald) van het Europees Referentiekader voor Talen. Hiertoe volstaat het resultaat van een taaltest of een diploma of getuigschrift Nederlandstalig secundair onderwijs of volwassenonderwijs.
 • Als u een buitenlandse staatsburger bent, een bewijs dat u toelating heeft om  arbeidsprestaties te verrichten in België.
 • Als u ritten uitvoert met voertuigen aangepast aan het vervoer van personen in een rolstoel, een bewijs dat u beschikt over de vereiste kennis om deze personen te vervoeren.
 • Een rijbewijs met geldige medische keuring.

Meer info

Voor meer informatie kan je steeds mailen naar vergunningen@bornem.be.

Openingsuren & contact

Lokale economie

Tel. tel.
0499 86 50 67
e-mail
economie@bornem.be

Van maandag t.e.m. vrijdag telefonisch bereikbaar van 9 tot 12 uur en van 13 tot 16 uur. 

Deel deze pagina