RUP nr.19 Sint-Jansbeekveld fase 3

Het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan (2012) legt voor de opvang van de woningbehoefte de klemtoon op de inbreiding en afwerking van de kernen. Dit volstaat echter niet om een voldoende aanbod te genereren. Het structuurplan  kondigt aan dat op kortere termijn ook mogelijkheden in minder kwetsbare gebieden in de rand van de kernen moeten worden gezocht. Sint-Jansbeekveld is één van deze gebieden.

De opmaak van het RUP is aangekondigd in de bindende bepaling c van de tweede partiële herziening van het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan (BD 19/04/2012). Om een kwalitatieve afwerking van de dorpsrand van Mariekerke aan de open ruimte te garanderen en een park en woonproject mogelijk te maken, wordt aan voorliggend RUP een onteigeningsplan gekoppeld.

Status

Voorlopig vastgesteld door de gemeenteraad op 8 september 2015.
Openbaar onderzoek van 19 oktober 2015 tot 17 december 2015.
Definitief vastgesteld door de gemeenteraad op 8 maart 2016.
Verschenen in het Belgisch Staatsblad op 18 mei 2016.

Openingsuren & contact

Omgeving

Tel. tel.
03 890 69 21
e-mail
omgeving@bornem.be

Openingsuren

Vandaag:9 tot 12 uur en 13.30 tot 19 uur

Enkel op afspraak tussen 9 en 12 uur van maandag t.e.m. vrijdag. Op woensdag ook tussen 13.30 en 19 uur. 

Opgelet: op woensdag is de dienst telefonisch bereikbaar tot 17 uur. 

Wonen

Tel. tel.
03 890 69 21
e-mail
wonen@bornem.be

Openingsuren

Vandaag:9 tot 12 uur en 13.30 tot 19 uur

Enkel op afspraak tussen 9 en 12 uur van maandag t.e.m. vrijdag. Op woensdag ook tussen 13.30 en 19 uur.

Deel deze pagina