RUP nr.21 Kruisstraat - Hingenesteenweg

Het RUP Kuisstraat - Hingenesteenweg beoogt één herbestemming van een enkel perceel met bestemming ambachtelijke industrie en KMO naar woongebied. De huidige KMO bestemming is volledig omsloten door woongebied. Tot voor kort was de functie op het perceel een tankstation en een autoherstelwerkplaats.

Het perceel bevindt zich langsheen Hingenesteenweg, een van de toegangswegen naar het centrum van Bornem. Het uitdoven van de activiteiten op het perceel biedt de kans om de bestemming van het perceel af te stemmen op het omliggende woongebied. Het RUP Kruisstraat - Hingenesteenweg beoogt bijgevolg een omzetting van de gewestplanbestemming ambachtelijke industrie en KMO naar woongebied.

In het verleden maakte de gemeente reeds een vergelijkbaar RUP op namelijk ‘achterhaalde bedrijventerreinen’. Ook in dit RUP werden een aantal achterhaalde KMO-bestemmingen van het gewestplan omgezet naar woongebied.

Status

Voorlopig vastgesteld door de gemeenteraad op 12 april 2016.
Openbaar onderzoek van 16 mei 2016 tot 14 juli 2016.
Definitief vastgesteld door de gemeenteraad op 11 oktober 2016.

Openingsuren & contact

Omgeving

Tel. tel.
03 890 69 21
e-mail
omgeving@bornem.be

Openingsuren

Vandaag:9 tot 12 uur

Enkel op afspraak tussen 9 en 12 uur van maandag t.e.m. vrijdag.
Op woensdag ook tussen 13.30 en 19 uur. Let op: in juli en augustus wijken de openingsuren op woensdag af. 

Opgelet: op woensdag is de dienst telefonisch bereikbaar tot 17 uur. 

Wonen

Tel. tel.
03 890 69 21
e-mail
wonen@bornem.be

Openingsuren

Vandaag:9 tot 12 uur

Enkel op afspraak tussen 9 en 12 uur van maandag t.e.m. vrijdag. Op woensdag ook tussen 13.30 en 19 uur.

Deel deze pagina