Landbouwtelling

De gemeenten dienen, in opdracht van de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie, jaarlijks, op 1 mei en 1 september, een algemene land- en tuinbouwtelling te organiseren.
Alle landbouwbedrijven die landbouwproducten voortbrengen voor de verkoop en hun bedrijfszetel in België hebben, zijn verplicht om aan de telling deel te nemen.
Cijfers over het aantal dieren, de aard van de gewassen en teelten, de oppervlakte van gronden, het aantal personeelsleden en het soort werk dat ze verrichten, dienen doorgegeven te worden. Deze tellingen zijn onmisbaar om de landbouw beter te kennen en om de toekomst van de landbouw voor te bereiden. De resultaten van de landbouwtelling worden doorgestuurd naar het NIS (Nationaal Instituut voor Statistiek).

Meer info

Meer informatie en gegevens hierover zijn te vinden op de website van het NIS.

Openingsuren & contact

Omgeving

Tel. tel.
03 890 69 21
Fax fax
03 890 69 29
e-mail
omgeving@bornem.be

Openingsuren

Vandaag:9 tot 12.30 uur en 13.30 tot 19.30 uur

Deel deze pagina