Landschappen

We onderscheiden drie grote landschapstypen in Bornem :

Riviervallei

De riviervallei van de Schelde en Rupel is een laag gebied met veel natuur. De slikken en schorren langs de Schelde zijn unieke natuurgebieden, ze kunnen bewonderd worden vanop de dijken. De polders zijn doorsneden met talrijke sloten. Typisch zijn de wielen die ontstaan zijn bij dijkdoorbraken.
De Oude Schelde is een vroegere Scheldebedding. Op het stilstaand water drijven witte waterlelies en gele plomp. De polders zijn grotendeels bebost met populieren.
Ten zuiden van Bornem ligt een snoer van depressies : Het Moer, Mansbroek, Breeven, Miegembeemd. Hier treffen we elzenbroekbossen aan.
Het kanaal Brussel-Schelde omsluit samen met de Rupel het “Noordelijk Eiland” : een gewestelijk natuurreservaat met talrijke watervogels.

Stuifzandgebied

Op de hooggelegen zandgronden zijn de dorpskernen gelegen, evenals de oudste landbouwgronden of kouters. In de omgeving van Branst komen nog enkele overblijfselen voor van landduinen en heide. Op de Hoge Heide is dit landschap het best bewaard gebleven.

Lemig zandgebied

Ten zuiden van Bornem strekt zich een landbouwgebied uit. Het wordt doorsneden door de beekvalleien van de Ronebeek, de Koningsbeek en de Vliet. Boomloze hoogtes wisselen af met lagere stroken waar de weilanden afgezoomd zijn met knotwilgenrijen.

Openingsuren & contact

Patrimonium

Tel. tel.
03 890 69 20
e-mail
patrimonium@bornem.be

Openingsuren

Vandaag:9 tot 12 uur

Enkel op afspraak tussen 9 en 12 uur van maandag t.e.m. vrijdag. Op woensdag ook tussen 13.30 en 19 uur. 

Opgelet: op woensdag is de dienst telefonisch bereikbaar tot 17 uur. 

Mobiliteit

Tel. tel.
03 890 69 20
e-mail
mobiliteit@bornem.be

Openingsuren

Vandaag:9 tot 12 uur

Enkel op afspraak tussen 9 en 12 uur van maandag t.e.m. vrijdag. Op woensdag ook tussen 13.30 en 19 uur. 

Opgelet: op woensdag is de dienst telefonisch bereikbaar tot 17 uur. 

Deel deze pagina