Zwaar zorgbehoevenden - premie

E-loket

Hoe werkt het e-loket
  • Aanvraagformulier toelage zwaar zorgbehoevenden

    Formulier

Ben je zwaar zorgbehoevend of ken je iemand in je omgeving die veel zorg nodig heeft? Wel, de Vlaamse zorgverzekering geeft aan deze mensen een mantel- en thuiszorgtoelage. Die toelage moet je aanvragen bij je mutualiteit.
Krijg je zo'n toelage van de Vlaamse zorgverzekering en woon je nog thuis? Dan kan je bij het Sociaal Huis nog een aanvullende gemeentelijke premie krijgen.

Voorwaarden

Je bent zwaar zorgbehoevend en ontvangt een mantel- en thuiszorgtoelage van de Vlaamse zorgverzekering. Je woont nog thuis of in een serviceflat, maar niet in een woon-zorgcentrum.

De aanvraag dient uiterlijk gedaan voor 1 december van het dienstjaar waarop de aanvraag betrekking heeft.

Procedure

Vul het aanvraagformulier in en voeg de bevestiging van de Vlaamse sociale bescherming toe en bezorg dit aan het Sociaal Huis. Je aanvraag zal aan het college van burgemeester en schepenen ter goedkeuring voorgelegd worden.
Bij gunstig advies wordt je aanvraag overgemaakt aan de financiële dienst voor de uitbetaling van de subsidie.

Opgelet, jaarlijks ontvang je automatisch de toelage van € 25,00 tot de geldigheidsdatum die vermeld staat op de brief van de Vlaamse sociale bescherming. Na deze vervaldatum doe je opnieuw je aanvraag.

Indien je eerder een aanvraag deed en je bent 80+ ontvang je de premie elk jaar automatisch.

Wat meebrengen

  • Ingevulde aanvraagformulier.
  • Een kopie van de beslissing van de Vlaamse zorgverzekering waarin vermeld wordt dat de patiënt begunstigde is van de mantel- en thuiszorgtoelage van de Vlaamse zorgverzekering.

Bedrag

Het Sociaal Huis geeft een toelage van € 25,00 per jaar aan de zwaar zorgbehoevende.

Regelgeving

De premie werd goedgekeurd op de raad van december 2006 en werd gepubliceerd op de website op 1 januari 2007.

Meer info

Voor het indienen van een aanvraag bij de Vlaamse zorgverzekering ga je best langs bij je mutualiteit.

Openingsuren & contact

Sociaal huis

Tel. tel.
03 890 60 70
e-mail
sociaalhuis@bornem.be

Openingsuren

Vandaag:9 tot 12 uur en 13 tot 16 uur

Enkel op afspraak van maandag t.e.m. vrijdag van 9 - 12 uur en van 13 - 16 uur.

Deel deze pagina