Verwarmingstoelage

Je huis verwarmen is duur. Gebruik je stookolie, verwarmingspetroleum of bulkpropaangas voor je verwarming en heb je een beperkt inkomen? Dan kan je beroep doen op een verwarmingstoelage, de zogenaamde mazoutpremie. Met deze toelage kan je een stukje van je factuur betalen.

Voorwaarden

Je moet een inwoner van Bornem zijn. Je kan een tussenkomst krijgen in de kosten voor maximum 2000 liter stookolie per kalenderjaar en per huishouden indien je aan één van de volgende voorwaarden voldoet:

 • je hebt recht op een verhoogde verzekeringstegemoetkoming (RVV) of het OMNIO-statuut;
 • het bruto belastbaar inkomen van je huishouden is lager of gelijk aan 23.383,50 euro verhoogd met 4.327,00 euro per persoon ten laste. Er wordt hierbij rekening gehouden met het niet-geïndexeerd kadastraal inkomen (x3) van de onroerende goederen buiten de gezinswoning;
 • je bent iemand met schuldenoverlast.

Je kan een toelage krijgen op basis van een factuur die maximaal 60 dagen oud is. De factuur moet betrekking hebben op de levering één van de volgende brandstoffen:

 • huisbrandolie in bulk;
 • huisbrandolie aan de pomp;
 • verwarmingspetroleum in bulk of van de pomp;
 • bulkpropaangas.

Procedure

Je komt langs of maakt een afspraak met een medewerker van de sociale dienst. Samen wordt een aanvraagdossier opgemaakt. Dit dossier wordt besproken op het bijzonder comité voor de sociale dienst (BCSD) en daarna ontvang je een brief met de beslissing van het BCSD. 
Kan er een toelage betaald worden, dan wordt het bedrag op je rekening overgeschreven.

De procedure kan enkele weken duren.

Voor dit product maak je een afspraak.

Maak je afspraak

Wat meebrengen

Om je aanvraag voor een toelage te kunnen aanmaken, breng je de volgende documenten mee:

 • een klevertje van de mutualiteit;
 • een kopie van je identiteitskaart;
 • het laatste aanslagbiljet van je belastingen;
 • je laatste loonfiche of attest van een ontvangen uitkering;
 • een kopie van de leveringsfactuur (max. 60 dagen oud);
 • een kopie van beschikking van toelaatbaarheid of attest van de schuldbemiddelaar (indien van toepassing).

Bedrag

De toelage bedraagt maximaal 210 euro per kalenderjaar voor een levering van 2000 liter. Die toelage kan ook worden gevraagd voor opeenvolgende kleinere leveringen (bijvoorbeeld 3 leveringen van elk 500 liter).

Meer info

Heb je vragen of twijfels, neem dan contact op met het Sociaal Huis. Je vindt ook meer op de website van het verwarmingsfonds.

Openingsuren & contact

Sociaal huis

Tel. tel.
03 890 60 70
e-mail
sociaalhuis@bornem.be

Openingsuren

Vandaag:9 tot 12 uur en 13 tot 16 uur

Enkel op afspraak van maandag t.e.m. vrijdag van 9 - 12 uur en van 13 - 16 uur.

Deel deze pagina