RUP nr.22 woonkern Branst en Onteigeningsplan

De opmaak van een RUP voor Branst, een gehucht gelegen in het zuidwesten van de gemeente Bornem, is een uitvoering van de bindende bepaling ‘c’ en ‘e1’ uit het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan (2de partiële herziening, 19 april 2012).
De opmaak van het RUP is tevens een van de actiepunten voor het ruimtelijk beleid die in de voorstudie ‘Strategisch plan Branst’ naar voor werden geschoven. Op basis van een samenhangende visie duidt het strategisch plan een aantal aandachtspunten voor de ruimtelijke ontwikkeling aan die de basis vormen van het RUP.
In het RUP worden strategische ingrepen verankerd, zoals inrichtingsvoorschriften inzake bebouwing, publieke ruimte en natuur, om de gewenste ruimtelijke ontwikkeling te sturen en zo knelpunten in het Branstse weefsel, zoals leegstand en verkommering, weg te werken en tegen te gaan.
Het RUP heeft daarnaast ook als doel de uitbreiding van het woongebied (cfr. de goedgekeurde partiële herziening van het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan) juridisch vast te leggen en woonontwikkelingen mogelijk te maken.
De bestemmingswijziging van agrarisch gebied naar woongebied, die wordt doorgevoerd in voorliggend RUP, wordt in het gemeentelijk RUP Victor De Witstraat, dat reeds definitief is goedgekeurd, gecompenseerd. De bestemmingswijziging van recreatiegebied naar natuurgebied van de percelen met de voormalige Branstse Hoeve dienen als compensatie van de bestemmingswijzing in het RUP voor de kinderboerderij bij Breeven (van natuurgebied naar recreatiegebied).
Het RUP voor de woonkern van Branst legt met andere woorden de ruimtelijke condities vast waarbinnen wonen, gemeenschapsvoorzieningen, recreatie, het openbaar domein en het netwerk van trage wegen zich te midden van het waardevolle landbouw- en Scheldelandschap zich in de toekomst verder kunnen ontplooien.

Status

Voorlopige vaststelling 18 april 2017
Openbaar onderzoek van 2 mei 2017 tot 30 juni 2017
Definitieve vaststelling 14 november 2017

 

Openingsuren & contact

Omgeving

Tel. tel.
03 890 69 21
e-mail
omgeving@bornem.be

Openingsuren

Vandaag:9 tot 12 uur

Enkel op afspraak tussen 9 en 12 uur van maandag t.e.m. vrijdag.
Op woensdag ook tussen 13.30 en 19 uur. Let op: in juli en augustus wijken de openingsuren op woensdag af. 

Opgelet: op woensdag is de dienst telefonisch bereikbaar tot 17 uur. 

Wonen

Tel. tel.
03 890 69 21
e-mail
wonen@bornem.be

Openingsuren

Vandaag:9 tot 12 uur

Enkel op afspraak tussen 9 en 12 uur van maandag t.e.m. vrijdag. Op woensdag ook tussen 13.30 en 19 uur.

Deel deze pagina