Meldingen en klachten

Iedereen kan met vragen, meldingen of klachten bij ons terecht.

Een gewone melding zoals afval op openbaar domein, verkeersborden die gedraaid zijn en dergelijke kan je eenvoudig via het meldingsformulier ingeven. Het meldingsformulier vind je digitaal op deze website. Meldingen van defecte straatlampen kan je doorgeven aan Fluvius, problemen met huisvuilophaling aan Ivarem en meldingen over de N16 aan Agentschap Wegen en verkeer.

Bij een klacht is de burger ontevreden over onze dienstverlening of de manier waarop een burger behandeld werd. Een klacht kan ingediend worden via gemeentebestuur@bornem.be.

Procedure

MELDING

Van zodra je melding wordt geregistreerd in ons systeem, ontvang je een ontvangstmelding.
Nadien wordt jouw melding intern bekeken en opgevolgd. 
Je ontvangt zo snel als mogelijk een antwoord, tenzij jouw melding verder moet onderzocht worden door bv. het college van burgemeester en schepenen, een externe partner (bv. nutsmaatschappijen), ... 

KLACHT

  • De algemeen directeur registreert jouw klacht en gaat na of de klacht ontvankelijk is. Binnen de zeven werkdagen krijg je bericht of je klacht aanvaard wordt of niet. Anonieme klachten zijn niet ontvankelijk, maar alle klachten worden steeds met de nodige discretie behandeld.
  • Als de klacht ontvankelijk is, onderzoekt de algemeen directeur de gegrondheid van de klacht. Tijdens het onderzoek speelt de algemeen directeur een bemiddelende rol en wordt gestreefd naar een compromis. Als tijdens het onderzoek een compromis bereikt wordt, neemt de algemeen directeur een definitieve beslissing.
  • Jouw klacht zal afgehandeld worden binnen de maand

Openingsuren & contact

Communicatie

Tel. tel.
03 890 69 00
e-mail
communicatie@bornem.be

Openingsuren

Vandaag:9 tot 12 uur

Enkel op afspraak tussen 9 en 12 uur van maandag t.e.m. vrijdag. Op woensdag ook tussen 13.30 en 19 uur.

Deel deze pagina