RUP nr.23 Boomstraat en onteigeningsplan

In het ruimtelijk structuurplan zijn voor Bornem centrum specifieke ontwikkelingsperspectieven uitgewerkt. In de tweede partiële herziening van het structuurplan wordt onder hoofdstuk 3.1 van het richtinggevende deel de visie voor het centrumgebied herwerkt. De visie kan worden samengevat in een aantal krijtlijnen.

Om Bornem centrum haar rol als voorzieningencentrum naar de toekomst toe te versterken is het wenselijk om ook de voorzieningen buiten Boomstraat en Kardinaal Cardijnplein beter bij het centrum van Bornem te betrekken. Hiervoor zijn belangrijke herstructureringen nodig binnen een ruimer gebied. Met de opmaak van een globaal ontwerp voor het openbaar domein realiseert men op termijn een ruimtelijk samenhangend geheel. De realisatie van het parkeergebouw in de Achterweidestraat vormt een belangrijke potentie in de opwaardering van het openbaar domein. Het optimaal benutten van deze parkeermogelijkheid kan lijden tot een autoluwe centrumsfeer. De realisatie van een nieuwe weg tussen Achterweidestraat en Boomstraat wordt hierbij nagestreefd.

Om te vermijden dat de verdere groei van de deelkernen van Bornem ten koste gaat van de openruimte is een verdichtingsbeleid noodzakelijk. Dit realiseert men door het opdelen van gebouwen in verschillende wooneenheden en door hoger te bouwen. Een belangrijk aandachtspunt hierbij is zoeken naar een gepast evenwicht tussen de woonfuncties en de commerciële functies. Beide hebben specifieke ruimtelijke behoeften.

Bornem wordt over het algemeen gekenmerkt door zijn kwalitatieve groene open ruimten. In het westen flankeert de Cuesta van de Schelde de dorpskern. Het centrum van Bornem wordt beïnvloed door deze omliggende groenstructuren. Deze relaties moeten maximaal uitgebouwd worden. Twee groene sporen worden verder uitgebouwd: het betreft een groen spoor langs de spoorweg (in samenhang met de heraanleg van Molenveldweg) en de fiets- en voetgangersverbinding van Breeven naar de abdij. Een algemene visie op de groenstructuur van Bornem zal de eigenheid en het centrum-gevoel sterk ondersteunen.

Status

Voorlopige vaststelling 12 september 2017
Openbaar onderzoek van 9 oktober 2017 tot 7 december 2017

De informatievergadering over dit RUP vindt plaats op maandag 16 oktober 2017 in zaal Kloosterheide, Kloosterstraat 71 2880 Bornem om 20 uur.

Openingsuren & contact

Omgeving

Tel. tel.
03 890 69 21
Fax fax
03 890 69 29
e-mail
omgeving@bornem.be

Openingsuren

Vandaag:9 tot 12.30 uur

Deel deze pagina