Privacybeleid

PRIVACYBELEID   [versie 1.0  - 24/05/2018]

De gemeente Bornem respecteert en beschermt de persoonlijke levenssfeer van haar burgers en klanten. Bij het verwerken van persoonsgegevens volgen wij de richtlijnen van de Europese AVG (Algemene Verordening Gegevensverwerking), GDPR (General Data Protection Regulation) -wet van 25 mei 2018.

 

Wat gebruiken we en waarom?

We verzamelen en gebruiken alleen het strikt minimum aan gegevens dat we nodig hebben voor het uitvoeren van een dienst of die we wettelijk moeten vragen voor een vergunning/dossier.

Door je persoonsgegevens te verstrekken geef je uitdrukkelijk de toestemming om deze te verwerken voor de afgesproken dienstverlening.

Jouw informatie gebruiken we alleen intern én voor het afgesproken doel. Indien we je persoonsgegevens voor andere, extra zaken wil gebruiken dan zullen we hiervoor opnieuw contact opnemen om jouw toestemming te vragen.

Je gegevens worden niet samengevoegd tot een persoonlijk profiel om op basis daarvan bepaalde acties uit te voeren (profilering of geautomatiseerde besluitvorming).
Wanneer de gemeente deze techniek op een bepaald ogenblik wil gebruiken dan zal hiervoor jouw toestemming gevraagd worden en dit uitdrukkelijk in het gewijzigde privacybeleid vermeld worden.

 

We delen geen gegevens

Je gegevens worden niet doorgegeven aan andere organisaties.

Indien we voor het uitvoeren van een taak of opstellen van een dossier beroep moeten doen op een extern bedrijf (bv. softwarefirma, adviesbureau,…) of een andere overheidsinstantie dan mogen zij je gegevens alleen verwerken binnen het afgesproken kader.
Via verwerkingsovereenkomsten heeft de gemeente de nodige garanties over het correct gebruik van jouw gegevens door deze instanties en firma’s.

Onze gemeente treft de best mogelijke veiligheidsmaatregelen om jouw persoonlijke gegevens te beveiligen en te voorkomen dat derden misbruik maken van informatie die wij over jou bewaren.

 

De bewaartermijn en recht om vergeten te worden

Wens je in de toekomst geen gelijkaardige dienstverlening meer te gebruiken, vraag dan aan de betrokken dienst om je klantgegevens te schrappen.

Uiteraard kan je bij een volgende gelegenheid/activiteit opnieuw je gegevens doorgeven aan die dienst om opnieuw gebruik te maken van hun aanbod.

Om wettelijke reden zullen je gegevens bij sommige dossiers nooit of pas na het verstrijken van de wettelijke bewaarplicht kunnen verwijderd worden.

 

Recht op inzage en correctie

Je hebt het recht op een kopie van je eigen persoonlijke gegevens. Je mag ze inkijken, vragen om ze aan te passen of te verwijderen. Hiervoor neem je contact op met de betrokken dienst.

Voor nieuwsbrieven volstaat het te klikken op de uitschrijf-link onderaan elke nieuwsbrief om  je contactgegevens te laten verwijderen.

 

Gebruik van foto's

Wanneer je je toestemming wil intrekken voor de online publicatie van een foto,  neem dan contact op met de betrokken dienst.

 

Een probleem melden

Merk je dat je gegevens niet werden gebruikt voor een doel waarvoor jij je toestemming hebt gegeven, neem dan contact op met de betrokken dienst of met de Gemeentelijke Functionaris Gegevensbescherming, kortweg de DPO (Data Protection Officer).
Vraag uitleg en bespreek welke opties er zijn om de dienstverlening aan te passen.

 

Contactgegevens

DPO (Data Protection Officer) = Gemeentelijke Functionaris Gegevensbescherming
Gemeente Bornem – Dienst Informatiebeheer
Hingenesteenweg 13, 2880 Bornem
privacy@bornem.be
T 03 890 69 09

Wens je een klacht in te dienen, dan kan dit via de https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/

 

Historiek aanpassingen

Deze privacyverklaring kan gewijzigd worden als omstandigheden dit vereisen.
Via de versienaam en aangepaste datum zie je meteen of de tekst vernieuwd werd.
We raden je aan om deze verklaring af en toe opnieuw door te nemen om op de hoogte te blijven van de manier waarop we uw informatie beschermen.

Versie 1.0 – 24 mei 2018

Openingsuren & contact

ICT en informatiebeheer

Tel. tel.
03 890 69 09
Fax fax
03 890 69 29
e-mail
ict@bornem.be

Openingsuren

Vandaag:9 tot 12 uur

Deel deze pagina