Bornemse mondiale verenigingen met werking in het Zuiden - subsidie

Bornemse verenigingen voor mondiale samenwerking met een permanent karakter en continue werking in Bornem én in het Zuiden komen in aanmerking voor een subsidie.

Procedure

Verenigingen kunnen tot 1 november een subsidieaanvraag voor werkingssubsidies indienen bij de Mondiale Raad Bornem door het aanvraagformulier online in te vullen ofwel het worddocument ingevuld te bezorgen aan de wereldconsulent via mondiaal@bornem.be of op volgend adres: Sint-Amandsesteenweg 41-43, Bornem.

De Mondiale Raad bepaalt of de subsidieaanvraag ontvankelijk is en adviseert vervolgens het college van burgemeester en schepenen.

Bedrag

800 euro per jaar

Regelgeving

De subsidie werd goedgekeurd op de gemeenteraad van 8 mei 2001 en werd gepubliceerd op de website op 12 februari 2018.

Openingsuren & contact

Deel deze pagina